Politik på börsen – det är valår i år!

Jag tror att vi alla som varit aktiva på börsen under en längre tid kan hålla med om att politiken har en påverkan på börsutvecklingen. Det har vi alla fått uppleva den senaste tiden då Donald Trump blev vald till president och Brexit blev ett faktum. Men hur mycket är egentligen psykologi och bör vi vara oroliga? Det är trots allt valår i år och frågan om hur politiken påverkar börsen blir mer och mer aktuell. Spelar det egentligen någon roll vilket parti man röstar på?

Hur påverkar valet?

Söderberg & Partners gjorde en undersökning över hur den svenska politiken påverkar börsen. De studerade börsutvecklingen i 13 riksdagsval från 1970–2010 och fann en återkommande trend som visade på att man sex månader innan valet såg fallande börskurser. Dock, när valet sedan var över började kurserna stiga igen till normala nivåer. Detta skedde oavsett om det blev en vänster- eller högerregering. Rapporten visar däremot att börsen har gått bättre under de perioder som vi haft en vänsterregering, då har vi i snitt haft en avkastning på 15,2 procent per år jämfört med en avkastning på 8,3 procent när vi haft en högerregering. Dock får man vara medveten om att det är många andra globala faktorer runt om i världen som påverkar börsutvecklingen och det är därför svårt att göra en rättvis jämförelse på detta sätt.

Hur påverkar psykologin?

Psykologi är något som är väldigt närvarande på börsen. När vi känner optimism på marknaden ser vi ofta många möjligheter och få hinder. Vi vågar ta mer risker och konsumerar mer. När vi däremot känner av en oro på marknaden blir vi mer pessimistiska och är generellt mindre benägna att ta risker. Detta är en form av gruppbeteende som ständigt är närvarande på börsen och som vi alla bör vara både medvetna om och vaksamma över. Det är just precis detta som händer i exemplet ovan när börsen går ner precis innan ett val, vi är osäkra på vad som kommer att hända och är därför mindre villiga att ta risker. När valet sedan är över och vi bättre kan greppa framtiden blir vi lugna och vågar öka risken igen.

Jag skulle vilja påstå att det är just denna psykologiska effekt som är den största anledningen till att politiken har en så stor påverkan på börsen. När det sker en större förändring, som att Trump blir vald till president, blir vi osäkra för vad detta får för långsiktiga effekter och vi ser därför en plötslig och ofta kortsiktig påverkan på börsen. Ibland helt obefogad.

Hur påverkar regeringen?

Det är en viss skillnad på hur vår svenska regering kan påverka börsen och hur t.ex. Donald Trump kan påverka börsen. USA har en så stor ekonomi att ett beslut som Trump tar kan ha en väldigt stor påverkan även på oss här i Sverige. Det är därför vi har sett en så stor oro på börsen den senaste tiden då Trump har tagit väldigt avgörande beslut för bland annat den globala handeln vilket i sin tur påverkar företag i Sverige då många är beroende av export och import. Självklart olika mycket beroende på vilken bransch företaget är verksam inom. Om vår regering däremot tar ett liknande beslut kan så klart även det påverka andra länder men inte i lika stor utsträckning då vår ekonomi inte är lika stor. Dock kan våra politiska beslut här i Sverige självklart påverka den svenska börsen. Det kan t.ex. vara beslut som gynnar företagare i form av avregleringar, nya satsningar på infrastruktur eller bostadsbyggande. Detta är dock framförallt beslut som påverkar specifika bolag och inte börsen i helhet, något som skulle kunna påverka börsen i helhet är t.ex. skatteförändringar.

Dock ska man alltid ha i åtanke att på lång sikt är det företagens prestationer och vinster som avgör hur börskursen utvecklas. Som Peter Lynch så fint uttryckte det: ”På lång sikt finns det ett hundraprocentigt samband mellan vad som sker i företaget och vad som händer med aktien.” Något som jag håller med om till fullo; om du är långsiktig, sparar regelbundet och följer företagets utveckling är politikens svängningar inget du behöver oroa dig för.

Hoppas du får ett spännande valår!
/Lina