Money Thursdays - ett steg mot ett jämställt UA

I början av projektet kom det fram en idé från regionen om att ha en workshop där det skulle vara fokus på att rent praktiskt lära sig som sparande och investeringar. Detta skulle ske genom att jobba med övningar och ta nätmäklarplattformar till hjälp. Detta samtidigt som ha flera ”handledare” på plats som kan hjälpa till och svara på frågor.

 

Vi lekte vidare med tanken och tyckte det skulle vara spännande att ha detta event i fler än en stad. Efter några samtal var Borås, Göteborg och Halmstad taggade på att planera en workshop ihop. Workshopen skulle genomföras i alla tre städerna, under samma dag och samma tid, under tre efterföljande torsdagar. Första torsdagen skulle det vara en inspirationsföreläsning och de två resterande tillfällena en workshopserie.

 

Vår målsättning var att det komma någorlunda jämn fördelning mellan tjejer och killar. Vi ville även att budskapet skulle vara att det är enkelt att börja spara och investera, och framför allt skulle deltagarna ha lärt sig mycket på eventen.

 

Nu fick vi en rejäl chans att tweeka med grundstommarna i eventplaneringen för att se till att vi nådde en jämställd deltagargrupp och göra ett inkluderande event. I Göteborg testade vi att vara i en annan typ av lokal än den vanliga föreläsningssalen på universitetet. Vi fick låna en stor härlig kulturlokal som har fokus på att få unga att utvecklas. Vi ville maxa representationen av kunniga förebilder för unga och valde att ha tre kvinnliga föreläsare och förklädde dessa med superhjältedräkter i vår lilasprakande marknadsföring.

Vi var även noga med att vår representation från UA var jämnt fördelad mellan könen och delade därför upp workshopen så att båda tjejer och killar höll i dessa moment.

 

För att få nya medlemmar och dra fler deltagare till workshopen marknadsförde vi inspirationsföreläsningen öppen för alla oavsett medlemskap eller ej. Vi valde att ha workshopen stängd för endast medlemmar, och enda gången man kunde anmäla sig till workshopen var under inspirationsföreläsningen. Detta gjorde att vi fick många att komma till både föreläsningen, fick välfyllda workshops och många nya medlemmar.

Några av resultaten vi är särskilt nöjda med:

  • 50-60% bland deltagarna var tjejer
  • Nästan alla var nya medlemmar eller varit medlemmar i ett år
  • Några av deltagarna har själva anordnat träffar efteråt för att följa upp det man lärt sig, tillsammans.

Jag tror att vi har knäckt några koder i hur man skapar event som är till för alla. Samtidigt så finns det mycket att utveckla och förbättra, därför är vi taggade på att göra om detta nästa år. I fler städer. För fler unga.

Vill du vara med?

 

Projektledare för ”Unga tjejers organisering kring privatekonomi, sparade och aktiekunskap i västra Sverige” – med stöd av MUCF

 olivia.larsson@ungaaktiesparare.se