Makroanalys UAAM Q2: Handelskriget gör avtryck på marknaderna - Fler marknader handlas i bearmarket

OMXs30 handlas på minus när undertecknat skriver. Hittills i år har marknaden inte haft någon riktigt tydlig riktning. Senaste kvartalet har oron för följderna kring det pågående handelskriget mellan USA och Kina. På hemmafronten höjs skatterna och under nästa kvartal får vi se vilka partier som har lyckats leverera bäst valfläsk.

Sverige

 

BNP 3.3% årstakt (Q2 2017) gdp annual

KPI 1.9% årstakt (Q2 2018) inflation CPI

Arbetslöshet 6.5% ( Q2 2018)

 

Svenska börsen:

Bolag som SKF, Boliden och SSAB har fallit kraftigt under det senaste kvartalet. Oron har även påverkat banksektorn som handlas P/E justerat för 2018 omkring 9,9 för närvarande.

 

Norden ex Sverige och Island

Kort om Danmark, Norge, Finland

Ta upp även:

BNP - Norge 0,3%( Q2 2018) , Finland 3.1% (Q2 2018) , Danmark 1,3% (Q2 2018)

KPI - Norge 2,3% (Q2 2018) , Finland 1% (Q2 2018), Danmark 1.1% (Q2 2018)

Arbetslöshet - Norge 3,9% (Q2 2018), Finland 9,3% (Q2 2018) , Danmark 4,0% (Q2 2018)

 

Nordiska börser:

De nordiska ekonomierna visar en fortsatt stabil utveckling tillväxtmässigt under andra kvartalet, som också tenderat att bli mer synkroniserad framgent.Dessa små exportberoende ekonomier drar nytta av starka globala ekonomiska förutsättningar och fortsatt expansiv penningpolitik. I Danmark, Norge och Sverige varierar graderna av arbetslöshet och kommer att på sikt börja begränsa tillväxtpotentialen framöver. Den svenska BNP-tillväxten väntas hamna på 2,6 procent i år och 2,2 procent år 2019 om bostadsbyggandet faller betydligt enligt SEB, men bostadspriserna har stabiliserats efter nedgång en i höstas.

 

SEB vidhåller att prisnedgången kommer att begränsas till 10 procent, men ett växande överskott på bostäder till salu innebär en osäker utsikt framöver. Tillverkningssektorn tar gradvis över som den viktigaste sektor för fortsatt tillväxt, men högt kapacitetsutnyttjande kommer att begränsa stimulanseffekterna av den svaga kronan. Den norska tillväxten accelererar och indikatorer pekar på starkare förhållanden som ökad lönsamhet i oljesektorn vilket i regel sprider sig till andra närliggande sektorer och syns ganska snabbt i ekonomin.

 

 

Avancerade ekonomier ex Norden

 

BNP - USA 2.9% (Q2 2018), Europa 2.5% (Q2 2018)

KPI - USA 2.8% (Q2 2018), Europa 1.9% (Q2 2018)

Arbetslöshet - USA 3.8% (Q2 2018), Europa 8.5% (Q2 2018)

 

USA börserna:.

Donald Trump påverkar börserna i USA och globalt. Importtullarna börjar påverka den inhemska marknaden, något som inte var tänkt från början.

 

Amerikanska aktieindex steg i mitten av maj på på grund av stark tillväxt under första kvartalet 2018, rapportperioden summerades som godkänd. Sedan förlorade marknaden momentum som en effekt av en ökad geopolitisk oro i världen med USAs konflikter med Nordkorea, Iran, Mexiko, Kina, men även valresultatet i Italien. Konflikterna har handlat om amerikanska taxor på kinesiska, europeiska, kanadensiska och mexikanska varor; Återupptagandet av nukleära sanktioner mot Iran och svaghet på tillväxtmarknader.

 

Europeiska börserna:

I Europa har valet i Italien och rädslan för minskad import till USA stått högt på agendan. Italiens valresultat kan destabilisera Europa genom att fragmentera euroområdet. Utöver detta har en förtroendeomröstning pågått i Spanien i början av juni gällande den sittande premiärministern som anklagas för korruption.

 

 

 

Emerging Markets

 

Årlig BNP - Ryssland 1.3% (Q2 2018), Kina 6.8% (Q2 2018)

KPI - Ryssland 2,4% (Q2 2018), Kina 1.8% (Q2 2018)

Arbetslöshet - Ryssland 4.7% (Q2 2018), Kina 3,9% (Q2 2018)

 

Ryska börsen:

Data för andra kvartalet har hittills varit positiv med tillväxt i industriproduktionen under april och oljepriset ökade både i april och maj. Årets oljeprisrally gjorde det möjligt för finansministeriet att revidera budgeten för 2018 i maj och medförde ett budgetöverskott för första gången sedan 2011. Införandet av ytterligare sanktioner från USA fortsätter att vara ett orosmoln i den ryska ekonomin. Under de senaste veckorna har flera högprofilerade styrelseledamöter valt att lämna aluminiumjätten Rusal och energibolaget EN+ Group i ett försök att undgå riktade sanktioner. Under tiden förbereder landet inför att stå som värd för fotbolls-VM i mitten av juni. Turneringen bör ge en ökning i intäkter från turism, även om den ekonomiska påverkan förväntas vara liten.

 

Kinesiska börserna:

Asiatiska aktiemarknaderna med de kinesiska börserna i spetsen sjönk under andra kvartalet i år. Investerarkollektivet på de kinesiska börserna var splittrade i frågan om utgången av handelskriget mellan Kina och USA och osäkerheten om huruvida ett toppmötet i juni mellan Nordkorea och USA skulle äga rum. Kinesiska fastlandsbörserna handlas i slutet av kvartalet i bearmarket (-20%) för året och oron för landets kreditmarknad blir allt mer påtaglig. .

Räntor/Valutor

 

USD/SEK 8,85

CAD/SEK 6,64

NOK/SEK 1,09

DKK/SEK 1,38

EUR/SEK 10,33

10-åringen Sverige 0,51

5-åringen Sverige 0,10

 

 

Författad av:

Fredrik Karlsson Hedin, UA Asset Management.

 

 

Tabeller och grafer

För källhänvisning och noter