Makroanalys juli

Varje månad ger Harald Wigerstedt från UA Umeå oss en makroanalys på föregående månad.

Juli

Miljoner hushåll i Europa riskerar att tynga ned ekonomin när den konstgjorda andningen slutar. Den europeiska organisationen ECDB skattar att 10% av kontinentens hushåll redan har problem med skulder. Förhoppningsvis kan en monumental ökning i tillväxt nästa år bättra på siffrorna för att undvika en kollaps i detaljhandeln nästa år. Tråkigt nog talar uppsägningarna i USA om fortsatt ras på arbetsmarknaden. Enligt det privata arbetsförmedlingsföretaget Challenger, Gray & Christmas ska antalet varsel om uppsägning ökat med 54,3% jämfört med tidigare månad. Totalt varslades 262 649 i juli.

 

Enligt KI ska bottnen vara nådd. Prognosen är att kommande kvartal ska visa en tillväxt på 1-1,5%, för helåret 2020 väntas en tillväxt på minus 5% och 2021 en positiv tillväxt på 3-3,5%. Ska börsen leva kvar på sina nuvarande nivåer får vi hoppas att de sifforna stämmer och växer ganska mycket. Värderingen på börsen idag innehåller en otroligt stor mängd förhoppning. Dålig makrodata presenteras fortfarande och arbetsmarknaden är trögrörlig till sin natur. Det är därför väldigt hög press på nästkommande år och viktigt att bolagen och ekonomin levererar i nivå med förhoppningarna för att undvika en kraftig sättning på världsmarknaden.

 

Techbolagen har visat sig fungera som fantastiska investeringar under coronapandemin och visade bra Q2:or. Både Amazon och Facebook gjorde otroliga kvartal jämfört med föregående år. NASDAQ index har skjutit i höjden och fortsätter att dra börsen. För att ligga steget före och inte bli tagen på sängen kan det vara bra att följa techjättarnas uteckling. Skulle rörelseresultaten börja ge vika hos giganterna och resterande marknader går på knäna är fallet högt.

 

Dollarn har haft en tuff sommar och valts bort mot många andra tunga valutor. Men än idag är dollarn den globala reservvalutan. USA sitter på skyhöga skulder och än har inte nettohandeln med omvärlden bytt trend utan dollarn fortsätter att bytas bort vid global handel. Kina växer när som helst om USA som den ekonomiska stormakten och Euroområdet tuffar på. Det diskuterades nyligen i The Economist om huruvida respektive valuta kan tänkas bytas ut mot dollar som den primära reservvalutan. Men vad som betonades som den huvudsakliga orsaken till att dollarn fortsatt är en uppskattad reservvaluta var inte dess ekonomiska storhet utan istället geopolitiken. Ända sedan dollarn tog över från sterling har USA utnyttjat sin roll som stormakt och integrerat världen genom globalisering, handelsavtal och institutioner. Men man kan spekulera i att efter pandemin, när produktionskanaler kortats ner och den allt mer hotande nationalismen satt sig, att dollar omprövas som den ledande reservvalutan.

 

Vänliga Hälsningar
Harald Wigerstedt
UA Umeå