Lehman kraschen

Det är ungefär tio år sedan den så kallade Lehman kraschen inträffade, en finanskris som ses som den värsta sedan den stora depressionen på 1930-talet. Vad var det egentligen som hände och finns det en risk att det är på väg att hända igen?

Orsaker

Finanskrisen sägs ha startat i USA på grund av en överbelånad bostadsmarknad i USA. År 2002 sänktes den amerikanska räntan till låga 1% för att stimulera ekonomin vilket ledde till att många valde att låna pengar till fastighetsköp, konsumtion och aktieinvesteringar. Alla ville vara med på de stora vinsterna som skedde på fastighetsmarknaden på grund av så stora värdeökningar. Allt fler individer fick lån trots dålig återbetalningsförmåga och med låg säkerhet då bankerna såg den snabba värdestegringen på bostäder som en säkerhet. Dessa höga riskerna tillsammans med för låga räntor och ibland obefintliga amorteringar skapade en ohållbar finansmarknad. 2007 hade FED höjt styrräntan till 5,25 % vilket gjorde det svårt för låginkomsttagare att betala sina räntekostnader. Prisökningarna på fastigheter avtog och arbetslösheten ökade vilket öppnade upp för stor osäkerhet på den amerikanska finansmarknaden som sedan spred sig snabbt över världen.

Effekter

I september 2008 gick den 158 år gamla banken Lehman Brothers i konkurs då ingen längre ville låna ut kapital åt dem. Detta var startskottet för finanskrisen. Stater och centralbanker över hela världen bestämde sig för att gå in med skattepengar för att försöka rädda ytterligare banker från konkurs och minska paniken.

I Sverige orsakade krisen ett fall i BNP på hela 6% och exporten minskade med så mycket som 16%. Detta på grund av att konsumtion minskar i kristider och därmed även produktion och export. Ungdomsarbetslösheten ökade med nästan 5 procentenheter. Anledningen till att Sverige påverkades så starkt är för att vi är ett väldigt litet land och mycket utav vårt välstånd bygger på att kunna sälja varor till andra länder. Vi exporterar så mycket som 44% av vår BNP vilket är mer än vi importerar. Mätt på andel av BNP exporterar vi till och med mer än Kina.

Likheter med idag

Det finns teorier om att en liknande kris är på gång igen. Räntorna har aldrig varit så låga som dem är idag vilket lockar allt fler att låna pengar. Sveriges befolkning har aldrig varit så högt skuldsatta som de är idag och bostadsmarknaden sägs vara starkt övervärderad. Man kan alltså se många likheter med hur det såg ut innan finanskrisen 2007–2008 och det finns kanske anledningar till att dra öronen åt sig. Trots den ökade skuldgraden har vi dock även blivit mer förmögna och de flesta har höga marginaler vilket talar för en trygg privatekonomi hos oss svenskar. Finansinspektionen har med regeringens medgivande försökt att minska sårbarheten i vår högt skuldsatta ekonomi genom att skärpa amorteringskraven för nya bolånetagare. Detta innebär att om du lånar mer än 50% av bostadens värde eller mer än 4,5 gånger din årsinkomst måste du amortera. Hur mycket du ska amortera avgörs även av hur stor din belåningsgrad är. Du måste även ha minst 15 % i kontantinsats. Allt detta är olika sätt för Finansinspektionen och regeringen att försöka stärka finansmarknaden och minska riskerna för panik och finanskris.

Självklart finns det likheter med hur marknaden ser ut idag och hur den såg ut för tio år sedan när kraschen inträffade, men marknaden är idag mycket stabilare och förhoppningsvis har vi lärt oss av tidigare misstag. Jag tror personligen inte att vi kommer se en liknande och lika kraftig krasch som vi såg 2008 då vi har en tryggare boolånemarknad idag, men jag tror absolut att vi är överbelånade och att bostadsmarknaden är övervärderad så ett fall i bostadspriserna ser jag inte som en omöjlighet de närmsta åren eller åtminstone ett stopp i värdeökningen. 

Vad tror du? smiley

 

1 Kommentar

Läsarnas populäraste kommentarer


Övriga kommentarer

20003138

Om man nu är orolig över att det kommer en ny kris, finns det olika åtgärder man kan göra för att förhindra att förlora mycket pengar? T.ex. Sätta kurslarm. Jag är en ny aktiesparare (började för snart 1 år sedan) och har många % av mitt totala sparkapital på börsen. Har du några tips på säkerhetsåtgärder? Vilka bolag klarar en kris bäst? Kan man på något sätt förutse en kris? Man har ju hört citatet "the time to buy is when there's blood in the streets". Hur kan man se om företaget man tänker investera i inte går i konkurs under en kris? Att de verkligen kommer att resa sig igen? mvh: Tobias
Inga röster än