Köp till sillen och sälj till kräftorna

Uttrycket ”Köp till sillen, sälj till kräftorna” som grundar sig i att man ska köpa på sig aktier runt midsommar och sälja vid kräftskivan är ett uttryck som har funnits länge, men stämmer det verkligen?

 Vi har kollat närmare på uttrycket och gjort en genomgång av denna period för de senaste 18 åren. Vår undersökning har visat att det faktiskt inte stämmer – senaste 18 åren så får du en negativ snittavkastning under denna tidsperiod. (Se graf på de senaste 18 åren) I undersökningen kunde vi även notera att 9 av 18 perioder har varit negativa. Så detta talesätt stämmer alltså inte alltid om man kollar på senaste årens utveckling under denna tidsperiod.  Det kan finnas en rad olika anledningar som kan vara orsaken till detta. Till och börja med så under sommaren är många lediga och omsättningen på aktier är inte lika stor vilket gör att de transaktioner som väl äger rum får allt större påverkan. Olika nyheter för ett bolag kan leda till att aktien tar större svängningar än normalt då börsen är mer känslig och lättpåverkad när det är så låg omsättning på börsen. Detta påverkar mest mindre bolag, men kan givetvis också märkas av på de större bolagens aktiekurser.

(GI =Gross Index, alltså inklusive utdelning, PI = Price Index, alltså bara prisutvecklingen) 

 

 

Talesättet ”Sell in May stay away” då?  Det tycks historiskt sett vara smartare och gynnsammare än att investera under midsommar och sälja till kräftskivan. Grafen nedan visar att perioden mellan maj och november i snitt har haft en negativ avkastning till skillnad mot november till maj som har haft en snittavkastning som ser betydligt roligare ut med en positiv snittavkastning. Om man skulle använda detta som strategi vill jag lägga till en disclamer att vissa perioder på hösten har varit bra och perioder under våren har varit dåliga, så riktigt "säker" är inte denna strategi.  

Perioden Nov-maj är mycket mer stabil och svänger inte lika mycket som föregående period. Under denna period har man även klarat sig bättre i de båda "börsrasen" (IT-bubblan och nedgången 2006-2009). 

Har man då bara varit investerad i index under perioden November- maj har man alltså slagit helårsindexet under denna period (1999-2017). 

 

Hur har då börsen gått i sin helhet sedan 1999-12-30?

 

Jag ska även uppmärksamma er att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning och att du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp så innan du investear i ett bolag bör du vara ordentligt påläst. 

Tack till Alexander Gustavsson, Nordnet för graferna.

 

Ha nu en riktigt fin midsommar!