Hur påverkar räntan börsen?

Woho, dags för mitt allra första inlägg. Jag tänkte att vi kunde prata lite ränta då det idag är ett väldigt aktuellt ämne. Vi har en historiskt låg räntenivå i landet vilket har lett till mycket debatt kring hur just detta påverkar aktiemarknaden. Vad kommer att hända när räntorna börjar stiga mot normala nivåer igen och bör man vara orolig som aktieägare?

Vad påverkar priset på en aktie?

Hårdraget är det utbud och efterfrågan som påverkar priset på en aktie. Om det är många som är intresserade av och vill köpa en aktie har de som säljer aktien möjlighet att höja priset. Det fungerar på samma sätt som en aktion, ju fler köpare det finns som budar på varan desto mer trissas priset upp, efterfrågan är alltså större än utbudet. Det motsatta gäller när det är fler personer som vill sälja än som vill köpa, utbudet är då större än efterfrågan och priset pressas ner.

För att kunna förstå varför en aktie går upp eller ner i pris behöver man därför förstå varför folk vill sälja eller köpa en aktie. Det finns många faktorer som på olika sätt påverkar aktiepriset. Några exempel är:

  • Vinstutveckling
  • Årsrapporter och delårsrapporter
  • Konjunkturer
  • Falska eller sanna rykten
  • Ränteförändringar

Vilken effekt har räntenivån på marknaden?

Generellt sätt så brukar börsen gå upp när räntan går ner och gå ner när räntan går upp. Anledningen till detta är att räntan påverkar just utbud och efterfrågan. Riksbanken sänker räntan för att öka den ekonomiska aktiviteten på marknaden vilket i sin tur ökar efterfrågan på aktier på följande sätt:

  • Lägre avkastning på ränteplaceringar leder till att folk istället vill investera i aktier och fonder → ökad efterfrågan på aktier → ökad aktiekurs
  • Lägre räntor på lån leder till att folk har mer pengar över vid månadens slut vilket de kan välja att investera på börsen →  ökad efterfrågan på aktier →  ökad aktiekurs
  • När räntan på lån blir allt lägre ökar även initiativet till att låna för att köpa aktier →  ökad efterfrågan på aktier →  ökad aktiekurs
  • Lägre räntor leder även till att bolagen behöver betala mindre ränta för sina skulder och gör därmed en högre vinst →  ökad efterfrågan på aktier →  ökad aktiekurs

Vilken effekt har räntenivån på bolagen?

Räntan påverkar olika bolagsformer på olika sätt.

Fastighetsbolag

Fastighetsbolag har ofta en hög belåning vilket innebär att deras kostnader till stor del består av räntekostnader. Då de har en fast intäkt i form av hyror och en säkerhet i form av fastigheter har de möjlighet att ha en större skuldsättning, vilket i sin tur innebär att en räntesänkning gynnar dem då det sänker deras kostnader avsevärt. Motsatt effekt vid räntehöjning.

Banker

Banker påverkas på ett liknande sätt eftersom även deras kostnader till stor del består av räntekostnader för de pengar de lånat ut till allmänheten. Men en räntesänkning innebär även att fler har råd att ta lån vilket i sin tur leder till större intäkter för bankerna. Motsatt effekt vid räntehöjning.

Detaljhandel

Som jag nämnde tidigare innebär lägre räntor att folk har mer pengar över vid månades slut och därmed mer pengar att spendera. Detta leder till att konsumtionen av varor ökar vilket gynnar detaljhandelns försäljning och därmed deras vinst. Motsatt effekt vid räntehöjning.

Räntans psykologi

Som investerare ogillar man osäkerheter. Rädslan av att förlora sina pengar är ofta större än glädjen över att göra vinst. Även om en räntehöjning är ett tecken på en stadig och fungerande ekonomi får det många att bli osäkra på resultatet. Folk blir nervösa just p.g.a. de anledningarna jag nämnde ovan. Hur företagen kommer klara av den ökade räntekostnaden och även hur ens privatekonomi kommer att påverkas är frågor som oroar många. Kommer räntan fortsätta att gå upp och i så fall hur mycket? Denna osäkerheten leder ofta till att folk säljer av sina aktier och placerar pengarna i mer säkra räntepapper vilket leder till ett större fall på börsen än vad som är motiverat.

Det är viktigt att känna till hur ränteförändringar påverkar olika bolag och även hålla ett öga på hur de olika bolagen har valt att finansiera sig själva. Jämför bolag i samma bransch med varandra för att se om det ena skulle påverkas hårdare än det andra vid en räntehöjning. Fundera även över hur långsiktigt du är i ditt sparande, om du sparar på lång sikt kommer räntehöjningar och sänkningar att ta ut varandra.

God jul på er laugh

/Lina

4 Kommentar

Läsarnas populäraste kommentarer


Övriga kommentarer

10097862

Jätteintressant!!
Inga röster än
Lina Book

Tack, roligt att du gillade det :)
Inga röster än
10049316

Toppen artikel! :D
Inga röster än
Lina Book

Tack, kul att fler än jag gillar nationalekonomi ;)
Inga röster än