Här är största hotet mot fortsatt börsuppgång

En särskild faktor gör Wall Street-kollektivet lite extra nervöst, skriver UA:s makroexpert Harald Wigerstedt.

Mycket fokus har lagts på inflationen den senaste tiden. En undersökning involverande en stor mängd investerare på Wall Street fick frågan vad de tyckte var det största hotet mot en fortsatt börsuppgång. Majoriteten svarade inflationen – för med den kommer en högre ränta. Däremot är Federal Reserve tydligt med att en räntehöjning inte kommer bli aktuell trots en högre inflation framöver. För att något sådant skulle ske kommer det behövas maximalsysselsättning och inflation på en bra bit över 2 procent under en längre tid.

Med det kan tänkas att Federal Reserve kommer behöva revidera om sina tankar kring penningpolitiken framöver. USA har släppt urstarka jobbrapporter och fortsätter makrostatistiken att späda på optimismen är det inte alltför otroligt att centralbanken får tänka om.

Den senaste tidens hantering av coronaviruset har skiljt sig nämnvärt mellan Europa och USA. Nu rycker amerikanerna ifrån oss. Mindre stimulanser, färre vaccineringar och tajtare restriktioner leder till att Europa inte kan matcha USA:s återhämtning. ECB-chefen Christina Lagarde talade om en tidslagg i stimulanserna och att det är därför vi inte ser samma effekt av de finanspolitiska stimulanserna i Europa.

Med den nuvarande trenden i ryggen kan den amerikanska marknaden vara attraktivare. Men det finns vitt skilda åsikter huruvida dollarn kommer att stå i 7 eller 10 inom en snar framtid. På så sätt kan en amerikansk investering ses som mycket riskfylld.

IMF skriver upp prognosen för Kinas tillväx. Det som tros orsaka ökningen kommer från amerikanska stimulanser och en ökad efterfrågan på kinesiska exportvaror. Detaljhandeln steg nämnvärt i USA föregående månad vilket tyder på att även inhemska efterfrågan från amerikanska hushåll ökar och att stimulanspengar inte endast läggs på hög.

Hälsningar
Harald Wigerstedt
UA Umeå