Fondtips: Håll koll på Core Ny Teknik

En modern teknikfond som står för aktiv förvaltning och som kapitaliserar på megatrender har fötts. I det här blogginlägget tar vi en närmare titt på Carl Armfelt och Erik Sprinchorns senaste satsning - Core Ny Teknik.

Efter att Carl Armfelt meddelade att han skulle sluta förvalta den omåttligt framgångsrika fonden ”Swedbank Robur Ny Teknik”, var det många som frågade sig vad Armfelts nästa projekt skulle bli. För någon månad sen utbasunerades det att Armfelt tar med sig sin förvaltarkollega Erik Sprinchorn och startar upp teknikfonden ”Core Ny Teknik”, vilket blir succéförvaltarnas nästa projekt. För mig var Swedbank Robur Ny Teknik en forna favoritfond, mycket tack vare min tilltro till Armfelt som är skicklig på att både identifiera bra aktier, men framförallt även på att kommunicera i media. Efter att det utbasunerats att Core Ny Teknik blir Armfelts nästa station i karriären blev det därför självklart att kasta ett öga på den.

Teknik, innovation och Norden
Sprinchorn som tillsammans med Armfelt förvaltade Swedbank Roburs Teknikfond följer med till Tin Fonder, succéduon kommer nu arbeta med att investera i snarlika bolag som de gjorde på Swedbank Robur. Tin Fonder ägs i sin tur av investmentbolaget Bure Equity vars aktie är börsnoterad och går att handla på Avanza och Nordnet. ”Tin” står för teknik, innovation och Norden, vilket är tre ledord som väl beskriver fonden. I Investerarens Podcast säger Armfelt att han ser fram emot att samarbeta med Bure då de dels har ägare av kött och blod och även har en god kunskap om hur teknik fungerar. De kommer inte ha sitt kontor på samma plats, men Armfelt ser att de kommer kunna samarbeta och hjälpa varandra med aktiecase.

Analyserna går främst ut på bolagsbesök. Förvaltarna har som målsättning att göra minst 400 bolagsbesök per år, och Armfelt är noga med att poängtera att han tror på det personliga mötet. Förvaltarna ska i så stor utsträckning som möjligt besöka så många bolag som möjligt tillsammans, för att få fler perspektiv i sin aktieanalys.

Swedbank Robur Ny Teknik växte kraftigt under tiden Armfelt och Sprinchorn stod för förvaltningen, till slut kände de att den blev aningen stor, vilket till slut hade tvingat förvaltarna att investera i större bolag med högre likviditet och börsvärde. Armfelt medger att det är enklare att driva en mindre fond, därför är det positivt att förvaltarna nu startar upp ett fristående fondbolag då det därifrån är enklare att starta fler fonder som kompletterar Core Ny Teknik. På några års sikt ser förvaltarna framför sig att Tin Fonder har tre till fyra fonder under förvaltning.

Hälsa - Ett perfekt komplement
Armfelt har tidigare repeterat sin tilltro till att investera i bolag med starka digitala varumärken. Core Ny Teknik kommer likt Swedbank Robur Ny Teknik att investera i små och medelstora innovativa bolag med hög tekniknivå i Norden. Förutom teknik och digitala varumärken kommer fonden även investera i hälsobolag i allmänhet och medicinteknik i synnerhet. Hälsobolag är enligt Armfelt ett väldigt bra komplement till teknikbolagen, då dessa står sig bättre vid en potentiell techkrasch. Trots det drivs medicinteknikbolagen av samma drivkrafter som mjukvarubolagen.

Core Ny Teknik kapitaliserar på megatrender som är svåra att förneka: äldre befolkning och digitalisering. Med megatrend menar man en strukturell förändring i samhället, en trend som väntas växa under en lång tid framöver. Förvaltarnas filosofi är att bolag med hög innovationskraft och tekniknivå har en god förutsättning att växa snabbare än den breda ekonomin på lång sikt. Förvaltarna är långsiktiga och utgår från en fundamental analys där de vill äga lönsamma bolag med starka kassaflöden, samtidigt som de vill att tillväxten ska vara högre än den breda ekonomin. Enligt förvaltarna är det som privatsparare fördelaktigt att komma in i fonden tidigt och vara med länge då de har en långsiktig horisont i alla sina investeringar.

Nordiskt småbolagsfokus
70% av investeringarna ska vara i nordiska bolag, och max 30% i globala bolag utöver Norden. Däremot är förvaltarna noga med att påpeka att man inte kommer investera i "mega caps" såsom Amazon, Netflix och Facebook, utan man fokuserar på små- och medelstora bolag. Utgångspunkten är att man gärna vill vara med i resan på bolag som går från ”great to greatness”, som Armfelt beskrev i Investerarens Podcast. Däremot kommer man även äga några large cap bolag för att ha likviditet i fonden ifall det skulle uppstå bra köplägen i deras mindre favoritbolag. Om man tittar historiskt har små bolag över tid avkastat mer än större bolag. Armfelt tycker därför att små, innovativa teknikbolag ska vara kärnan i ett långsiktigt fondsparande, därav namnet Core (kärna) Ny Teknik.

Follow the money
En fondinvesteringsstrategi är att följa de förvaltare som tycks vara duktiga på att slå marknaden och skapa god avkastning genom deras karriär, i tilltro att de kommer kunna lyckas med samma bedrift igen tack vare deras kompetens. Swedbank Robur Ny Teknik som förvaltarna kom ifrån innan var den fonden på Morningstar med bäst avkastning av alla fonder på både fem och tio års sikt. Fonden hade en total avkastning de senaste fem åren på 224% och de senaste tio åren på 945%. Genomsnittlig årlig avkastning för fonden låg på 18% om året i fem år, och 25% årligen i tio år. Något som nästan är i klass med förvaltarlegendaren Peter Lynch:s storhetstid när han uppnådde 29.2% årligen när han var fondförvaltare på Fidelity. Armfelt har däremot påpekat att vi möjligen haft en unik börsperiod de senaste tio åren som gett fonden en rejäl skjuts, men att han fortfarande är övertygad i sin tro att teknikbolag med starka digitala varumärken endast kommer växa sig starkare på 15 års sikt. Förvaltarna följer pilotskolan och ska enligt Armfelt ha stoppat in alla likvida medel de har i fonden samt även påbörjat ett månadssparande i fonden. Han medgav även att de hade bra timing när de startade fonden då vissa av deras favoritbolag hade gått ner kring 25-30% under börsbaissen vi hade i höstas.

De största innehaven
I dagsläget kan man på Avanza utläsa att fonden investerar i 67% teknik, 24% sjukvård, 6% konsument/cykliskt och 3% industri. 59% av fonden är investerad i Sverige, 20% i Västeuropa, 14% i Nordamerika, 6% i Japan och drygt 1% i Australien och Nya Zeeland. De åtta största bolagen är i inbördes ordning: THQ Nordic, Tencent, Paradox, Evolution Gaming, Nemetschek, Take-Two Interactive, Vostok New Ventures och Funcom. Den röda tråden vi ser i de större innehaven är ett stort fokus på gamingbolag som besitter titlar med starka varumärken och lojala spelare.

Onoterade investeringar
På sikt vill även förvaltarna att fonden ska kunna gå in som ankarinvesterare i onoterade bolag med ambition att börsintroducera sig. De kommer inte investera i något onoterat första året, initialt fokuserar man på lönsamma, börsnoterade bolag. Om man i framtiden ska gå in som ankarinvesterare i onoterade bolag så vet man i dagsläget inte om man kommer göra det genom Core Ny Teknik, eller ifall man kommer göra det genom att starta upp fler fonder som kompletterar huvudfonden.

Fondens totala avgift ligger på 1.56% om året, att jämföra med Swedbank Robur Ny Teknik som har en avgift som ligger på 1.37%. Om man tror på att Armfelt och Sprinchorn kommer upprepa de framgångar man skördade med Swedbank Robur Ny Teknik kan man argumentera för att 1.56% är en rimlig avgift. Det vi med säkerhet kan säga är att Core Ny Teknik är aktiv förvaltning på riktigt, där Armfelt och Sprinchorn tydligt visar att de står för en aktiv förvaltning och investerar i de bolagen de har en genuin tilltro till.

Fonden går att handla på Avanza, Nordnet och SEB. Kom ihåg att vi inte ger några rekommendationer utan att man alltid måste göra en egen analys innan man investerar i värdepapper.

Källor:
Investerarens Podcast - Bonusepisod: Radarparet Armfelt & Sprinchorns nysatsning! (4:e februari)
EFN Uppesittarkväll - 25:e februari, 47:40 in i programmet