Få bra avkastning med indexfonder

Ofta när man pratar om indexinvesteringar så hänvisar man till det svenska storbolagsindexet OMXS30 - men om man adderar småbolagsfonder till indexportföljen så visar historien att vi har potential till bättre avkastning med likvärdig risk.

Ofta när man pratar om att investera passivt i indexfonder så förutsätter man nästan alltid att det är Stockholmsbörsens OMXS30 som får representera det vi kallar ”indexinvestering”, men indexfonder innebär endast att man inom ett spann köper alla aktier istället för att en förvaltare ska göra vissa val som man tror ska prestera bättre än om man istället valt att inkludera alla aktier.

Ha i åtanke att alla aktier ägs av någon hela tiden. Aktier är ägarandelar i företag, och för varje gång någon säljer en aktie, så är det en annan person som köper dessa ägarandelar, det är en andrahandsmarknad. Med den kunskapen i bakhuvudet, så förstår man också att snittet av alla aktiva förvaltare blir index, allt annat lika, sen måste man också dra bort för avgifterna. För varje bra aktieaffär som görs, görs också alltid en dålig. Har man identifierat en fondförvaltare som gång på gång tycks överprestera alla andra fondförvaltare så vet man också att det sitter en förvaltare på andra sidan och underpresterar, därav krävs det en helt annan känsla och kunskap att pricka rätt vad gäller att hitta bra, aktivt förvaltade fonder. Om man dessutom reducerar de aktiva fondernas avkastning efter avgifter, så inser man att indexfonder kan vara den gyllene mellanvägen, då dessa produkter alltid har en lägre avgift än de aktiva fonderna.

Småbolag - bra för avkastningen
I det här inlägget vill jag poängtera att man inte behöver nöja sig med det klassiska måttet om att man bör kunna få 8% årligen ifall man köper en indexfond, för ofta när man hänvisar till den avkastningen, så utgår man från att man endast exponerar sig mot de största och ofta minst växande bolagen. I en amerikansk studie så mätte man mellan åren 1926-2000 hur amerikanska aktier utvecklades sett till bolagsstorlek. Man kom fram till att amerikanska storbolag (large cap) i snitt årligen avkastade 10.1%, småbolag (small cap) avkastade årligen 11.9%, och de minsta bolagen (microcap) avkastade i snitt 12.1%. Desto färre analytiker som bevakar en aktie, desto bättre riskjusterad avkastning har man fått. Tittar vi på mönstret så ser vi att desto mindre bolag, desto högre avkastning. Med det sagt så är oftast risken större i enskilda småbolagsaktier, men som helhet har de mindre bolagen över tid överavkastat de största bolagen.

Börsen är i det vi kallar bulltrend cirka 80% av tiden. Dessutom har alla tioårsperioder på börsen de senaste 100 åren (förutom mellan 1930-1939 som gav -0.2%) genererat positiv avkastning. Att spekulera i nedgång har därför inte varit någon långsiktigt vinnande strategi om vi tittar historiskt. Fördelen med ett månadssparande är att du exkluderar börspsykologin - den som gör att vi tar irrationella beslut, att vi köper dyrt och säljer billigt, istället för tvärtom. Med fördel bör du investera en bestämd summa pengar varje månad i förslagsvis indexfonder. Då kommer du automatiskt köpa större andelar när det är ”billigt” och färre när det är ”dyrt”. Detta fenomen kallas ”dollar cost averaging” och är en av dina främsta konkurrensfördelar på aktiemarknaden. Gör du detta ihärdigt så slipper du göra misstaget att köpa dyrt och sälja billigt.

Så sparar du tryggt i småbolag
Om du vill ta sunda och rationella investeringsbeslut men ändå få ta del av en god riskjusterad avkastning så är mitt tips att addera en indexfond med inriktning mot små- och mikrobolag till fondsammansättningen. Bland annat har fondbolaget FCG Fonder nyligen lanserat två småbolagsfonder som följer ”Carnegie Small Cap Return Index”, som man även brukar hänvisa till när man pratar om svenska småbolagsindex. I småbolagsfonden ”Plus Småbolag Sverige Index” ligger den totala avgiften på 0.46%, systerfonden ”Plus Mikrobolag Sverige Index” fokuserar på ännu mindre bolag med potential till ännu högre avkastning. Dessa fonder är två habila alternativ för att få en småbolagsexponering med god riskspridning, fördelat över många innehav på de mindre listorna. Med dessa får du småbolagsexponering till en låg avgift, du kan investera månadsvis och slipper ta hänsyn till den pikanta värderingsbiten som brukar vara extra svår när man ska värdera småbolagsaktier. Dessa är två fullgoda alternativ i en långsiktig fondportfölj, och med historien som vägledare bör dessa kunna överprestera storbolagsindex över tid.

Källor
Bli börsproffs på ett par timmar - Jonny Torsell
Bli rik och fri med aktier - Arne Talving och Marcus Hernhag
https://rikatillsammans.se/fyra-bilder-som-visar-lang-tidshorisont-lagre...

Läs mer om dollar cost averaging: http://zacerol.com/vad-ar-dollar-cost-averaging-dca/