Episod 89 - Kavastu gästar

”Gör man inte mer än vad man får betalt för, får man aldrig betalt för mer än vad man gör.”  /Kavastu

Disclaimer: Inget i bloggen ska ses som rådgivning, endast som sammanfattning av #pratapengars poddavsnitt. Kom också ihåg att historisk avkastning inte innebär att bolagen kommer generera samma avkastning i framtiden. 

 

episod 89 av #pratapengar träffar vi Arne Tavling, mer känd från sociala medier som Kavastu. Kavastu började sin aktiekarriär som 21-åring, 1983, och introducerades för 3,5 år sen till Twitter av finansprofilen Snåljåpen. Idag har Kavastu över 25 000 följare och jobbar bara när han vill och för att det är roligt!

 

Kavastus stategier

Kavastu beskriver sig själv som en ”medelmåttig” investerare fram till år 2004.

Det året satte han sig ner och analyserade sina affärer vilket grundlade det strikta regelverk han sedan 2009 investerar efter.

 

För #pratapengar avslöjar han några:

Large-, Mid- & Small Cap - minst 85% av aktierna ska vara noterade på dessa listor.

Mindre svenska listor - max 15% av aktierna får placeras på mindre listor (First North, Aktietorget etc.)

Utdelning - minst 90%, gärna 95%, av bolagen ska ha utdelning.

Aktierna ska vara noterade i Sverige.

Följa upp aktierna - dagligen och veckovis i egna charts. (Large-, Mid- och Small Cap, samt First North).

Ca 60 utvalda bolag - har ungefär 60 bolag i portföljen åt gången. Dessa 60 varierar över tid och Kavastu jämför upplägget med sportens A-, B-, C- och D-lag.

De bästa bolagen i portföljen, de "hungriga" på bänken och beredda att byta av, och så C- och D-lagen som Inte är redo för spel.

Tajma marknaden

Vid "bulltrend" -  gärna ligga fullinvesterad i aktier.

Vid "beartrend" - inte äga aktier.

Inte äga produkter (t. ex. hävstång).

Inte äga råvaror.

Inte köpa indexprodukter.

MA200 som teknisk indikator för köp- och sälj - ökar exempelvis aldrig innehav när en aktie går under MA200.

Utvalda aktier - väljs genom logik och kvalitét rakt av. De ska vara rätt värderade, bolagen ska vara efterfrågade och risken ska vara låg.

Exitstrategi / sälja aktier- När en aktie dragit mycket kan det vara dags att sälja av delar av, eller hela, innehavet och placera om i någon annan aktie.

 

Kavastus 13 tips till #pratapengar:

Ha inte bråttom!

Undvik hävstångsprodukter.

Kolla bolaget - värdering, omsättning, marginal, konkurrens. P/S-tal är underskattat!

Regelbok – Skapa regler för hur du får och inte får investera, exempelvis hur stor procent du får ha i en viss aktie.

Sprid riskerna - 10 bolag, gärna något investmentbolag.

Titta vad ni köper! – enligt Warren Buffets devis ”Priset är vad du ger, värde är vad du får”.

Spekulera inte i nedgång.

Fånga inte fallande knivar.

Utdelning – tänk på kraften i återinvesterad utdelning.

VIKTIGASTE: spara! Spara extraordinära inkomster som presentpengar. Om du handlar på rabatt, lägg den överskjutande delen på sparande.

Undvik "Rygg-Dunkar-Klubben" - Lyssna inte bara på de som håller med, lyssna på vad motståndarna har för argument. Gör sedan din egen analys.

Undvik bolag som ökar antalet aktier.

Skjut inte upp sparandet!

 

Tillägg:

Sedan avsnittet sändes kan vi läsa på Kavastus Twitter att han sålt sitt innehav i H&M.

 

Niclas boktips:

Get rich with dividends, av Marc Lichtenfeld. Den behandlar vikten av återinvesterad utdelning.

 

Aktier som omnämns i episoden:

Vitrolife, Storytel, Cherry, Bahnhof, Probi & H&M.

 

Läs vidare: 

Kavastu på Twitter

Kavastus blogg

Snåljåpen på Twitter

Nicklas "Investeraren" på Twitter

Philip Scholtzé på Twitter

 

Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.