Det kan få aktiemarknaden att skaka i oktober

Makroexperten Harald Wigerstedt, från Unga Aktiesparare Umeå, om faktorer som kan påverka börsen i närtid.

September

I väntan på det amerikanska valet tros marknaden vara tuff enligt vissa amerikanska professorer. Jeremy Siegel, professor på Wharton, talar om ”förtyckt” likviditet på marknaden som kan tänkas ge en extra skjuts på aktiemarknaden när osäkerheten kring valet lagt sig. 

Överlag ska inte utfallet av presidentvalet byta trend på börsen. Däremot kan politiken som de två kandidaterna för vara mer eller mindre börsvänlig. Trump som vi vet kommer med stor sannolikhet fortsätta stötta ekonomin och börsen med allt han har. En seger för Biden skulle tvärtom innebära högre skatter och grönare politik. En höjning av bolagsskatten från 21 till 28% kan i så fall väntas och sätta press på 2021 års vinstförväntningar. 

Storbritanniens och EU:s toppförhandlare möts i Bryssel i veckan för att fortsätta sina samtal kring ett avtal sinsemellan. Fiskerättigheter i engelska vatten och möjligheten för Storbritannien att avvika från EU regler angående statlig hjälp åt företag är de två frågorna med minst framgång. Sedan Storbritannien formellt lämnade EU den 31 januari har man tyvärr inte nått några kompromisser i dessa ämnen. 

Storbritanniens ansvarig för finanser och ekonomi motsvarande finansminister i Sverige har nyligen publicerat sina planerade åtgärder för att stå emot en andra våg av Covid-19. Han är tydlig mot Premiärministern om huruvida en ”no-trade deal” skulle vara mycket allvarlig för landet, speciellt med rådande virusförutsättningar. EU-ledare ska träffas den 15 oktober för att bedöma förhandlingarnas framgång, två veckor innan ett avtal måste nås för att sedan godkännas innan årets slut av båda parter.

Varken Fed eller Riksbanken ändrade på sina respektive styrräntor. I USA uteblev nya penningpolitiska stimulanser, med redan saknade finanspolitiska åtgärder togs beskedet emot med besvikelse. Riksbanken däremot, anser att risken för en rekyl i återhämtningen är överhängande och fortsätter därför med de åtgärdsprogram de implementerat i inledningen av krisen. 

Hälsningar
Harald Wigerstedt
UA Umeå