Cykliska och kontracykliska bolag

Det sker mycket diskussion kring när ekonomin kommer att vända. Vi har varit i en högkonjunktur under en längre period och många tror att vändningen inte är långt borta. En lågkonjunktur innebär ofta högre arbetslöshet och sämre ekonomi för både företag och privatpersoner. I osäkra tider kan det därför vara bra att se över sin portfölj för att se hur känslig den är för just konjunktursvängningar.

Vad är ett cykliskt bolag?

Ett cykliskt kort och gott ett bolag som följer konjunktursvängningarna. I en högkonjunktur får vi privatpersonen mer pengar i plånboken och vi ökar därmed vår konsumtion. Framförallt köper vi mer utav så kallade lyxvaror, t.ex. bil, vilket även är varor som vi inte köper lika ofta. Detta gynnar den typen av bolag och även underleverantörer till dessa bolagen. T.ex. skog- och stålindustrin.

Motsatsen sker när ekonomin återigen går in i en lågkonjunktur och våra plånböcker inte är lika väl fyllda. Vi konsumerar då inte lika mycket av lyxvaror eftersom ekonomin inte längre tillåter det. Detta påverkar såklart dessa bolagen då deras försäljning går ner och det blir svårare att gå runt.

Banker är ett annat exempel på bolag som är cykliska, i en lågkonjunktur kan de lida utav högre kreditförluster då fler inte har råd att betala av sina skulder. Det är även förre som väljer att teckna nya bolån under en lågkonjunktur vilket är en stor källa till inkomst för bankerna. Att vi sparar mindre under en lågkonjunktur är något som också påverkar bankerna negativt då investeringarna i deras egna fonder minskar.

Var är ett kontracykliskt bolag?

Bolag som är mindre känsliga för konjunktursvängningar kallas för kontracykliska bolag. De producerar ofta varor och tjänster som vi måste köpa även när plånboken är liten. Exempel på kontracykliska bolag är bland annat läkemedelsbolag och livsmedelsbolag. Vi blir sjuka och hungriga oavsett hur ekonomin ser ut. Telekomoperatörer är också ganska okänsliga för konjunkturer då vi ringer med våra telefoner och använder internet även under svårare tider. Även tobak och alkoholförsäljning är hyfsat oberoende av konjunkturen vilket gör att bolag som bygger på dessa varor kommer att hålla en rätt jämn försäljning över konjunkturcyklerna.

Hur ska man fördela sin portfölj?

Om man är långsiktig i sitt sparande är detta, som med mycket annat, något man inte behöver lägga så jättemycket tid på att fundera över. Om du har dina pengar investerade i företaget under en längre period kommer du att vara med när konjunkturen svänger både upp och ner vilket gör att du i genomsnitt kommer att få en bra avkastning.

Om du däremot planerar att använda dina pengar inom en snar framtid kan det vara mer lägligt att fundera över hur fördelningen ser ut. Jag tycker egentligen inte att man ska ha sina pengar investerade på börsen om man planerar att använda dem närmsta tiden men om man trots allt vill det kan ett sett att minska risken vara att välja just kontracykliska bolag. Om en lågkonjunktur då skulle inträffa kommer dina investeringar inte att minska lika mycket i värde som om du hade placerat dem i cykliska bolag.

Att mixa din portfölj med cykliska och kontracykliska bolag är alltså ett effektivt sätt att minska risken i din portfölj och få en mindre volatil avkastning. Med andra ord mindre svängningar i portföljens värde.

Lycka till!