Bli mer tolerant med jämförelseindex

Hur kommer det sig att indexfonder går sämre än index? Varför måste man vara mer tolerant med indexjämförelsen av aktiva fonder i exotiska nischer? Det och mycket mer reder vi ut nedan.

Går det att slå index?
Allt mer fondflöden går från aktivt förvaltade fonder in i indexfonder. Vad är då en indexfond? Kort och gott en fond som, oftast till låga avgifter, så snarlikt som möjligt följer ett visst index. Index i sin tur är i aktiesammanhang en korg med aktier, framsorterade efter vissa kriterier. Dessa kan vara bolagsstorlek, region, och omsättning i aktierna. I Sverige talar man ofta om ”OMXS30”, vilket är de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. När man pratar om hela Stockholmsbörsen så använder man sig av indexet ”OMXSPI”, och vill man inkludera utdelningar så finns respektive index ”SIXRX” och ”SIXPRX. ”RX”, står för ”return index”, vilket betyder att utdelningarna är inkluderade. I vissa fall kallar man simpelt dessa för avkastningsindex.

Ofta när man diskuterar sparande och investeringar så pratar man om ifall man presterar bättre eller sämre än index. Fondförvaltare jämför sig även de med ett visst index, och deras syfte med den aktiva förvaltningen är att överprestera deras utvalda index. Frågan om man över långa tidsperioder kan överprestera index är komplex, men med kunskapen om att index endast är en sammansättning av olika aktier så förstår man att det givetvis går att överprestera gentemot dessa - däremot inte sagt att det är enkelt.

Det många glömmer att ha i åtanke är att inte ens indexfonderna slår index. Förra veckan lanserade Avanza en global indexfond som de påstår är världens billigaste globalfond, med en årlig totalavgift på 0,1%. Fonden kommer följa det väletablerade indexet ”MSCI World Index”, som är ett diversifierat index som följer världens största bolag sett till börsvärde. Allt annat lika kommer Avanzas fond prestera 0,1% sämre än indexet varje år - det är rimligtvis den bästa indexfonden för att följa MSCI World Index i hela världen - ändå kommer den ”underprestera” index.

Svårt med exotiska jämförelseindex 
Det finns fler index i världen än det finns aktier, likväl som att det finns fler spellistor på Spotify än det finns låtar. Egentligen så är bara jämförelsen med index intressant ifall det ens är möjligt att placera i indexet. Det gör inte mycket till att beklaga sig över att man går sämre än ett visst index om det i praktiken inte ens går att få den exponeringen. Ett ytterst fiktivt exempel: Du vill investera i rumänska techbolag. Det finns en aktiv fond som har den nischen, och de jämför sig med ett index som man som svensk småsparare inte kan placera i, och går följaktligen sämre än sitt utvalda index. Min uppmaning, främst när det gäller aktiva nischfonder, är att så länge man får den exponeringen man söker, släppa hetsen kring jämförelseindex. Har man förtroende för förvaltaren så kan man sitta lugnt i båten, då det kan vara prekärt att få den exponeringen på annat sätt. Exempelvis vad gäller Tundras fonder, så kan man genom deras förvaltning få exponering mot Pakistan, vilket är väldigt nischat, till en total avgift på 2.71%, vilket är väldigt dyrt. Det man måste ha i beaktelse när de jämför sig med sitt index, är att du inte kan köpa Pakistans index till 0% i avgift. Så låt dig inte luras över att vissa förvaltare underpresterar gentemot index, om det är svårt att få exponering mot det. Det blev dessutom ännu svårare att sedan årsskiftet få indexexponering mot vissa marknader när man som svensk inte längre kunde placera i amerikanska börshandlade fonder (ETF:er) på de svenska mätmäklarna, som var ett utmärkt sätt att få exponering mot specifika marknaders avkastning. Så när en aktiv fond presterar två procentenheter sämre än index, så ska man även ha i åtanke att den motsvarande indexfonden även den skulle underpresterat index, och att det ibland kan vara svårt och nästintill omöjligt att få den indexexponeringen man söker.

Det du i regel betalar för när du köper aktivt förvaltade fonder, är att dessa personer ska göra vissa val och välja ut aktier de tror mer på, för att skapa en överavkastning gentemot indexet, som i regel hade inneburit att du köper hela sammansättningen och köper alla aktier. Sammanfattningsvis så bör man förstå att desto mer exotisk nisch du vill placera i, desto mer tolerant måste du vara att en aktiv förvaltare underpresterar indexet, då avgifterna bland annat är högre för förvaltaren, vilket de också hade varit för indexfonderna inom den nischen. Kom ihåg att indexfonderna även de hade gått någon procent sämre än index om det är prekärt för oss småsparare att få den exponeringen. Ibland måste man simpelt acceptera att man inte kan få en viss indexexponering ifall nischen är allt för exotisk.