Analys: Techbolagen bär aktiemarknaderna på sina axlar

Makroexperten Harald Wigerstedt, från Unga Aktiesparare i Umeå, bjuder på en makroanalys av augusti månad.

Augusti

Det börjar närma sig val i USA och kampen mellan Trump och Biden tätnar. De vitt skilda åsikterna och löftena angående jobbtillväxt och att stimulera ekonomin lämnar inte mycket spelrum för att locka väljare. Istället har energipolitiken lyst upp och är nu ett tungt ämne inför valet. Men vad som faktiskt behövs för att få bukt på den rekordhöga arbetslösheten och ett stort budgetunderskott är politisk styrka. Båda parter vill stimulera ekonomin kraftigt på kort sikt och för att få saker gjorda krävs majoritet i både representanthuset och senaten. Trump har saknat majoritet i representanthuset vilket lett till avbrutna förhandlingar angående stimulanser. Biden tillsammans med demokraterna står som favorit till presidentposten och majoritet i representanthuset men utfallet i senaten är desto oklarare. Med majoritet i båda kamrarna kan den politiska trögheten undgås.

Jag har under tidigare analyser skrivit om ineffektiviteten i nutida penningpolitiken och att ekonomin idag kanske inte är densamma som tidigare decennier. Fed uppdaterar nu sina långsiktiga mål. FOMC, Feds policykommitté hänvisar till förändringar i ekonomin och till att stärka transparensen och effektiviteten i penningpolitiken som orsaker till förändringar i ramverket. De mer betydande förändringarna berör maximal sysselsättning och huruvida policybeslut ska tas utifrån ”brister” i sysselsättningen från den maximala nivån. Gällande inflation kommer FOMC sträva efter en genomsnittlig inflation på 2%. Vilket betyder att om inflationen skulle ligga under 2% under en längre tid kommer åtgärder tas för att skjuta inflationen över 2%.

Mexiko svävar i fara efter Corona pandemins framfart. Ekonomin väntas minska med 13% i år. Men än värre är Argentinas situation som inlett samtal med IMF för att rekonstruera sina monstruösa lån. Argentinas totala skuld uppgår till 3100 miljarder kronor. Det kan tyckas irrelevant för den svenska marknaden men ekonomin i dag är global och mycket integrerad, något som pandemin påminde oss om. Så när allt fler länder får problem med finanserna kommer inte Sverige slippa undan om en skuldkris skulle uppbådas.

Tech fortsätter att rusa. Senast nu i veckan kom en ordentlig nedgång och en rekyl hänger i luften. Bubbla eller inte på Nasdaqbörsen är omöjligt att säga men att techbolagen bär hela västvärldens marknad på dess axlar känns allt mer troligt för var dag som går.

Hälsningar
Harald Wigerstedt
UA Umeå