Analys oktober, UA Umeå

Varje månad ger UA Umeå oss en makroanalys på föregående månad.

Oktober

 

Det blev inget Brexit den här gången heller. I stället har Boris Johnson (Premiärminister och ledare för Torypartiet) motvilligt ansökt om förlängning vilket har godkänts. Det nya datumet är satt till den 31 januari 2020. Boris Johnson som blev vald till premiärminister med utgångspunkt att kliva ur EU den 31 oktober har nu misslyckats och ansökt om nyval den 12 december. Detta har röstats ja till av underhuset men så som det ser ut just nu finns inga garantier till att ett starkare parlament röstas fram. Brexit fortsätter att vara lika rörigt och ovisst som tidigare.

 

Jag tog fel på huruvida Q3:orna skulle prestera tillsammans med många andra spekulanter. Istället för ett ras är vi nu på all time high. Jag kan dock tycka att trots okej rapporter så blev det lite väl högt tryck från köparnas sida. Vid sidan av fina resultat och ökad tillväxt nämndes kraftiga fall på orderingångar, en stark signal för tuffare tider.

 

Vad innebär det att vi nu befinner oss på all time high och vad ska fortsätta driva börsen? Att vi efter fyra år av konsolidering slagit oss högre än någonsin under oktober/början av november kan inte jag finna någon konkret förklaring till. Att det är låga räntor som har lyft börsen är allmänt känt, men att vi just nu efter en global avmattning och tydliga rapporter från IMF och KI om att högkonjunkturen är över, tar oss högre än någonsin tidigare känns inte sunt. Men som nämnts i tidigare analyser så är det USA som är dragloket och så länge deras ekonomi presterar och börsen fortsätter stiga kommer vi följa med. För att enklare förstå de olika faktorerna till uppgång vs. nedgång punktar vi upp dom nedan:

 

Faktorer till All time high och fortsatt uppgång:

  • Låga räntor - Det finns inget alternativ till aktier, räntemarknaden har för låg avkastning
  • USA fortsätter upp - USA håller i taktpinnen, de sätter tempen och humöret för resten av världen
  • Trenden är upp - Den långa trenden på världsmarknaden sedan första början är upp
  • Köpsignal när all time high bryts - När en känslig nivå som all time high bryts med kraft får det konsekvenser i den aggregerade psykologin på marknaden. Osäkra investerare slår följe med redan befintliga positiva investerare och p.g.a. ”fear of missing out” fortsätter nyblivna positiva investerare att trycka upp kurserna

 

Faktorer till nedgång:

  • Dålig makrodata - Allt tyder på samma sak, att tillväxten är på väg nedåt
  • Geopolitiska konflikter - Handelskrig mellan ekonomiska världsmakter samt ett mycket ouppklarat brexit. Länder tenderar att skärma av sig mot omvärlden
  • Konstgjord andning med låga räntor - Samtidigt som de låga räntorna har bidragit till högre aktiekurser så är det endast tillfälligt. Marknaden kommer alltid korrigera sig om värderingen inte stämmer överens med verkligheten
  • Överköpt på kortsikt - OMXS30 har stängt på plus under väldigt många dagar den senaste månaden och borde få en rekyl nedåt snart

 

Teknisk analys tyder på uppgång medan makroomständigheter pekar nedåt. Ett troligt scenario är om FED fortsätter sänka räntan några gånger till och vi får en katalysator på världsmarknaden så kan en kraftig rekyl nedåt äga rum.

 

Med vänliga hälsningar

Harald Wigerstedt, UA Umeå