2019-01-09

Tjänstepensionen!

I pensionsserien får du kunskaper om hur pension fungerar och hur du möjliggör för din pension att bli så bra som möjligt. Serien är uppdelad i tre delar som grundar sig i hur pensionen vanligtvis delas upp. Den andra delen handlar om den tjänstepensionen.

De tre delarna brukar ställas upp som i en pyramid, den så kallade pensionspyramiden. I botten finns den allmänna pensionen, som du får genom att du jobbar, och beskrivs i seriens första del. I mitten av pyramiden ligger tjänstepensionen, den pension din arbetsgivare betalar, vilken är fokus i seriens andra del. På toppen av pyramiden finns din privata pension som består av det du själv sparar till pensionen och som vi tittar närmare på i seriens tredje och avslutande del. 

 

Pension är den lön vi får längre fram i livet, ganska långt fram för oss Unga Aktiesparares medlemmar. I dagsläget ser prognoserna för framtida pensioner inte alltför ljus ut. Vi behöver därför själva skapa oss trygghet och kontroll. Många har en förhoppning om att kunna leva gott när de pensionerar sig och det kräver ofta kapital. Riktlinjen är dock att du får ungefär 60 procent av din lön i pension och då är tjänstepensionen inkluderad. För många är summan det resulterar i inte tillräcklig för att möjliggöra extra njutning på ålderns höst. Det kan också vara riskabelt att tro på en bra pension som går att leva på bara för att det finns ett pensionssystem. Att själv ha kontroll över sin pension och inte vara beroende av ett samhällsstyrt system skapar trygghet.

 

Ett sätt att ta kontroll är att frångå pyramid-tänket eftersom det är osäkert hur hållbart pensionssystemet kommer att vara i framtiden. Det ifrågasätts om det kommer finnas tillräckligt med pengar för att göra den allmänna pensionen till en fortsatt stadig grund. En annan riktning kan då vara nödvändig – att vi behöver bygga den stadiga grunden själva.

 

Ditt jobb betalar

 

Tjänstepension, som även kallas avtalspension är mittendelen i pensionspyramiden. Tjänstepension kommer, som det låter, från din arbetsgivare. Det är inte en självklarhet att du har tjänstepension via din arbetsgivare men det ska bli en självklarhet för dig att ta ta reda på det. Om arbetsplatsen är ansluten till kollektivavtal har du tjänstepension. Du har också tjänstepension om du är anställd inom kommun, landsting eller stat. Det finns flera olika tjänstepensionsavtal och vilket du tillhör beror på vilket avtalsområde du arbetar inom. Om du under ditt arbetsliv arbetar på olika arbetsplatser har du förmodligen flera tjänstepensioner.

 

Tjänstepensionen är viktig och kan bli en stor del av din pension. Framför allt om intjäningen av tjänstepensionen börjar tidigt och/eller om du har hög lön. Vanligt är att 4,5 procent av din lön sätts av i tjänstepension. Om du har en månadslön på 30 000 kronor före skatt blir det 16 200 kronor per år som sparas. Om vi har i åtanke att de pengarna växer sig till och ökar i värde med god avkastning flertalet år framöver blir utsikterna ljusare. 

 

Du kan påverka din tjänstepension på flera sätt. Först och främst kan du se till att du har tjänstepension. Beroende på vilket avtal du tillhör kan du dessutom välja hur du vill placera delar av dina pengar. Precis som i den allmänna pensionen hamnar du i ett förvalsalternativ om du inte gör ett aktivt val. Din arbetsgivare betalar premien för din tjänstepension till din valcentral och det är via den som du påverkar hur dina pengar är placerade. Vilken valcentral du tillhör beror på kollektivavtalet. 

 

 

Ett exempel: Som privat tjänsteman är Collectum den vanligaste valcentralen och där har du tjänstepension ITP. Inom ITP ska hälften av dina pengar placeras i en traditionell försäkring, där har du ett antal bolag att välja mellan. De resterande 50 procenten får placeras mer fritt och kan därmed placeras i fondförsäkring. Då kan du exponera dig mot värdepapper och välja risknivå mer fritt. Detta upplägg ser olika ut beroende på vilken valcentral du tillhör.

 

Om du har långt kvar till pensionen vet vi att tjänstepensionen kan generera mycket pengar. Därför ska tjänstepensionen vara en del du tittar på när du söker jobb och när du löneförhandlar. Se tjänstepension som uppskjuten lön. Ett vanligt mått är att du via allmän pension får 40 procent av din lön när du pensionerar dig och tjänstepensionen utgör ytterligare 20 procent av din lön. Om du har båda dessa kan du därmed få cirka 60 procent av din lön i pension, vilket många säkerligen vill. Tjänstepensionen är alltså viktig för att komma upp över 40 procent av din lön i pension.

 

Om du inte har tjänstepension eller är egenföretagare bör du se över alternativen för att ha en egen tjänstepension. 

 

För att få en översikt över din tjänstepension kan du logga in på minpension.se. Det är även en bra hemsida om du inte vet vilken eller vilka valcentraler du har. Du kan också gå in på pensionsmyndigheten.se, konsumenternas.se eller minpension.se för att läsa mer. 

 

» Visa artiklar i samma kategori