2016-07-19

TEKNISK ANALYS - DEL 1

Vad är och innebär egentligen teknisk analys? Många skeptiker anser att teknisk analys inte är något man kan eller bör förlita sig på. Frågan man kan ställa sig är, om man nu blir "rekommenderad" att inte förlita sig på teknisk analys, hur kan då flertalet personer livnära sig på sin trading med enbart tekniken som sitt verktyg?

”In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield”.

Det menar investerarlegenden Warren Buffett och syftar på att det förflutna är tydligare än framtiden. Måhända att Buffet hellre investerar långsiktigt än kortsiktigt men analysera aktier, det kan han.

Det finns två olika sätt att analysera en aktie. Antingen genom teknisk eller fundamental analys. Kortfattat är skillnaden mellan fundamental analys (förkortas FA) och teknisk (TA) att FA fokuserar på att analysera bolaget, exempelvis studeras rapporter och man försöker hitta det rätta värdet på bolaget. TA fokuserar istället på att analysera marknaden eller ett enskilt värdepapper, exempelvis en aktie. Till hjälp använder man sig av grafer där man följer kursens utveckling för att se hur aktien tidigare har betett sig. Självklart kan man kombinera dessa olika metoder då det bara är olika redskap för att lyckas bättre med sina investeringar.

Teknisk analys inte bara teknisk

Man skulle kunna förklara TA som ett fönster där vi kan kika igenom för att se psykologin bakom marknadens handel och rörelser. Flertalet påstår att priset på en aktie är slumpvist satt. Det är såklart inte sant. De som bestämmer priset är du och jag, alltså köpare och säljare som efter utbud och efterfrågan avgör vilket pris en aktie anses vara värd. Det är precis som i vilken sorts handel som helst; Allt kan köpas och säljas till rätt pris, och det är vi som avgör vad som är rätt och fel.

– TA är en spegelbild av marknadens sammanlagda psykologiska syn på marknaden eller ett enskilt instrument. Oavsett vad som händer i en aktie syns marknadens tolkning av det i grafen. Med hjälp av teknisk analys gör vi en bedömning av den reaktion vi ser. Med fundamental analys försöker vi med hjälp av nyckeltal bilda oss en uppfattning om hur placerarkollektivet kommer att värdera aktien. Att tillämpa teknisk analys handlar i många fall om att försöka identifiera var ”andra traders tar stryk” och agera efter det, säger Tobbe Rosén, trader, som dagligen sysslar med teknisk analys.

När fler vill köpa av samma aktie ökar förfrågan och detta resulterar i en stigande kurs eftersom säljarna kan höja priset. Efter en ständig ökning av priset kan köparna inse att aktien börjar bli för dyr att handla, säljarna tar helt enkelt ut ett överpris. Detta skulle kunna göra att priset och ökningen av kursen stannar av, vilket i grafen syns när kursen utvecklas sidledes, eller så faller priset för att säljarna fortfarande har aktier kvar som de av någon anledning vill bli av med. Kanske till vilket pris som helst. Om någon eller några säljer stora poster av aktier är det lätt hänt att det bildar en kedjereaktion av panik och kalla fötter, vilket kan leda till ett ras. Ibland sker detta helt utan anledning, alltså enbart på grund av våra känslor och mänskliga flockbeteende. Den som exempelvis sålde en stor post aktier kanske behövde pengarna till något annat. Psykologin är något man kan studera i TA och lära sig mycket om och på så sätt utnyttja “kalla fötter” till sin egen fördel.

Kort sagt, TA är psykologi. Börsen är en enorm samling av människor. Beroende på hur vi människor reagerar och agerar syns detta direkt i grafen. Termer som “stöd” och “motstånd” innebär så mycket mer än en linje som är markerad i en graf.

De som sysslar med TA anser att metoden blir misstolkad och felaktigt beskrivet i media.

– Att människor är skeptiska till TA beror på att de inte har tagit sig tid att lära sig tekniken. Man lär sig inte teknisk analys på några månader eller ens år, det tar många år att bli duktig. Det kommer ofta fram människor till mig och säger: ”jag har provat TA men det fungerar ju inte”, då brukar jag ställa motfrågan: ”vad är det som inte fungerar?”. Många tror att en viss formation eller utseende ska leda till ett visst beteende, men TA fungerar inte så. Man måste sätta formationer, ”set-uper”, tekniker i rätt sammanhang. Att exempelvis se en vändningsformation och tro att kursen ska vända även om formationen inte föregåtts av en varaktig trend kan inte fungera för vad ska formationen vända? Det är lika fel att påstå att teknisk analys inte fungerar som att påstå att det inte är psykologi som till stor del styr börsen. Det finns bara två saker som styr priset på ett värdepapper och det är utbud och efterfrågan, bägge syns i grafen och det är den vi analyserar, säger Tobbe Rosén.

Historien kommer och historien går

Ännu ett exempel på påstående som man kan komma att höra från skeptiska inom TA kan vara något i stil med, ”hur kan man tro sig veta vad som händer i framtiden genom att analysera det som redan varit.” Att spå in i framtiden kan nog ingen av oss, däremot kan vi ”spå” i det som redan varit, i det förflutna och försöka hitta ett återkommande mönster, en så kallad röd tråd. Börsen har en stark tendens till upprepning och det är tack vare dig och mig.

Vi människor är nämligen långsamma varelser när det gäller förändringar. Allra helst vill vi inte förändra oss alls och absolut allra minst våra mänskliga beteenden som har sitt ursprung sedan ungefär 2 miljoner år tillbaka. Visste du exempelvis att ungefär 95 procent av de tankar du tänker idag tänkte du även igår?

Att studera och lära sig hur vi människor faktiskt fungerar när vi ska fatta ett beslut kan ge ett bra försprång i marknaden. För att bli en framgångsrik investerare gäller det att försöka få oddsen på sin sida och att förstå hur andra människor tänker och reagerar är ett stort kliv i rätt riktning. Om du förstår bakgrunden till varför exempelvis en aktie beter sig på ett visst sätt, kan du mycket enklare förutspå hur den kommer att bete sig även nästa dag.

– Fördelarna med TA är många men de främsta är det går blixtsnabbt att bilda sig en uppfattning om ett instrument, oavsett om det är en aktie, index, råvara, räntepapper eller valuta. Ytterligare en fördel är att om vi är duktiga får vi betydligt oftare rätt än fel och de gånger vi har fel kliver vi av innan förluster blir så stora att den skadar vår depå. Nackdelen är att vi ibland missbedömer de stora elefanternas dolda agenda, säger Tobbe Rosén.

Du har säkert sett hur en aktie vid flertalet tillfällen bytt riktning vid ungefär samma pris. Det finns en enkel och logisk förklaring till detta, vi människor minns. Linjer som man ritar ut i en graf, exempelvis stödlinjer, är specifika priser som vi köpare och säljare av någon anledning kommer ihåg extra mycket. När en aktie inte längre följer den “röda tråden”, exempelvis studsar upp från en stödlinje, ger det oss en signal att en förändring kan vara på gång.

Kan alla bli bra på teknisk analys?

– Är man tillräckligt envis och är beredd på att det tar tid att bli duktig tror jag förutsättningarna är bra för att lära sig TA. Om man känner på sig att det är viktigt att få rätt, exempelvis i diskussion med vänner, då tror jag man har svårare att lära sig. När man ska bli duktig på teknisk analys måste man vara beredd på att man ofta måste omvärdera sina slutsatser när det kommer ny information i grafen. De som känner att man måste få rätt i sin ursprungliga uppfattning ska nog syssla med något annat, säger Tobbe Rosén.

Exempel på hur vi kan se återkommande beteenden

I grafen ovan ser vi indexet SP500. Du behöver inte vara speciellt kunnig inom TA för att göra en kort analys av denna graf, nästan vem som helst skulle säga samma sak om frågan “vad kommer att hända i grafen” ställs.

Svaret som de allra flesta kommer fram till är att “det kommer att komma en rekyl, ett fall”.

Anledningen till att de flesta av oss skulle påstå det är för att vi ser till det föregående beteendet i grafen och utifrån det konstaterar vi att efter varje topp har det kommit en rekyl. Och som nämnt gillar vi inte förändring, så högst troligt är att det kommer ske igen, förmodar vi. Men när uppdagas nästa fall? Nu är förmodligen antalet säkra svar betydligt färre. Det som gör att vi får svårare att analysera när nästa rekyl kommer är för att kursen reda passerat föregående nivå där den sist gjorde rekyl. SP500 har alltså brutit sin “röda tråd” (motstånd, vit horisontell linje) vilket innebar förändring och i detta fall är förändringen att SP500 fortsätter att stiga. Det beteende som fortfarande finns kvar att läsa av är att efter en lång uppgång kommer en rekyl och det återstår att se när det sker denna gång.

 

 

Ordlista

TA: Teknisk analys, fokus på aktiens kurs

FA: Fundamental analys, fokus på bolaget

STÖD: En linje som knyter samman en kurs bottnar

MOTSTÅND: En linje som knyter samman en kurs toppar

RÖD TRÅD: Följa ett sammanhang

INDEX: Mäter utvecklingen hos ett utvalt antal aktier

S&P500: USA:s näst största index

REKYL: En snabb rörelse

» Visa artiklar i samma kategori

Vi rekommenderar dessa artiklar för dig