2018-02-27

Systemair - friska fläkten i kommunen

Ventilationsföretaget Systemair är en stor aktör på liten ort. Samarbetet mellan grundaren Gerald Engström och kommunen har knakat i fogarna.

I de djupaste av Bergslagens skogar beläget mellan två sjöar ligger samhället Skinnskatteberg. Det var här Gerald Engström tillsammans med två kompanjoner under det glada 70-talet startade ventilationsföretaget Systemair. De tre hade erfarenhet inom branschen och Gerald hade efter sin ingenjörsexamen varit säljchef i Norden åt ett tyskt fläktbolag. Kompanjonerna hade en idé om hur man enklare kunde transportera luft med fläktar och de startade därför Kanalfläkt (nuvarande Systemair) i Skinnskatteberg. Produktionen startade i en liten källare och bolaget omsatte mindre än 10 000 kronor första året. Anledningen att de startade i Skinnskatteberg där huvudkontoret och största produktionsanläggning fortfarande ligger är flera.

 

– Det var billigare och enklare att börja här än i Stockholm. För en bra produktion krävs stora ytor vilket finns på landsbygden och billigare markpriser. Det negativa är att det knappt finns något andrahandsvärde för varken mark eller byggnader, säger Gerald som också berättar att löneläget skiljer sig något mot större städer.

 

Gerald var vd och koncernchef till 2015 då han blev styrelseordförande och Roland Kasper tog över. I sin roll som styrelseordförande låter han bli det operativa och sköter företagsförvärv istället. År 2007 belönades det hårda arbetet och expansionen som pågått i 30 år då Systemair tilldelades Stora Exportpriset. En del av motiveringen var att man målmedvetet med egna resurser byggt upp en koncern med egen produktion i en konkurrensutsatt bransch.

 

 

Expansivt bolag

 

Affärsidén bygger på utveckling, tillverkning och marknadsföring av ventilationsprodukter. Systemair har sedan 90-talet förvärvat friskt bland bolag och flera gånger lyckats vända uppköpta bolag från förlust till vinst. Totalt omfattar koncernen 65 bolag med över 5 000 medarbetare och finns mestadels i Europa men också i länder lite längre bort som Kanada, Malaysia, Indien och Brasilien. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till omkring 10 procent. Tillväxten möjliggörs av bolagsförvärv, bra marknadsföring och produktutveckling. Försäljningen i Sverige motsvarar endast 7 procent av totalen vilket visar på koncernens kraft ute i den vida världen. I takt med expansionen i världen och genom förvärv har produkterna vuxit från enbart kanalfläktar till simhallsventilation, brandskydd och ventilationsaggregat.

 

Bolagets påverkan tydlig

 

Det är inte svårt att upptäcka vilken privat aktör som är kommunens största arbetsgivare för samhället med cirka 4500 invånare. I de centrala delarna ligger Systemairs utställningscentrum och utvecklingsavdelningen. Bortanför centrum och järnvägsövergången som nästan kan liknas vid inträdesporten till Skinnskatteberg, precis bredvid det anrika Folkets Park, ligger huvudkontoret och produktionsanläggningen. Dessutom skänkte Gerald ur egen fick tio miljoner kronor till bygget av Systemairhallen som är en inomhusfotbollsplan.

 

Spricka med hopp om lösning

 

 

Genom en enkel slagning på någon av internets söktjänster är det enkelt att förstå den historiskt frostiga relationen mellan Gerald och Skinnskattebergs kommun. Det handlar i allt från bemötande av politikerna till synen på företagande i kommunen.

 

– Ett väldigt konkret exempel är tre allvarliga teleavbrott vi haft under den senaste månaden. Vår koncernchef ringde till kommunen som inte brydde sig nämnvärt trots att det var en entreprenör anlitad av kommunen som förorsakade problemen. Här ligger vårt datacenter för större delen av koncernen, hur ska vi kunna ha det här om vi inte kan ha pålitlig drift? frågar sig Gerald.

 

Han jämför med den närmsta större staden, Västerås, som har en kommun med helt annan syn på företagandet. Där jobbar kommunen mycket mer kring hur man kan sätta staden på kartan för att locka och behålla företag. Om Geralds uppfattning stämmer kan resoneras i oändlighet men sanningen är att Skinnskatteberg de senaste åren legat i botten av Svenskt Näringslivs lista över kommuners företagsklimat. Gerald menar också att kommunen är för liten och borde slås ihop med de två närliggande. Det skulle bidra till större attraktionskraft och högre kompetens bland politiker och tjänstemän som han nu menar är för låg.

 

Vilket ansvar har ni som kommunens största arbetsgivare?

 

– Vi har ansvar mot våra anställda att skapa ett bra och trivsamt arbetsklimat. Det ligger i kommunens intresse och ansvar att skapa förutsättningar för folk att vilja flytta hit.

 

Vad skulle få er att flytta från Skinnskatteberg?

 

– Kommunens agerande som vi pratat om men också befolkningsutvecklingen är viktig. Det är ju en liten kommun och flyttar mer folk härifrån blir det svårare att rekrytera folk. Många av våra tjänstemän kommer ifrån städer i riktning mot Stockholm vilket gör att vi konkurrerar med landets största arbetsmarknad.  Men vi kommer kämpa för att vara kvar här.

 

 

Therese Kihlander, samordnare turism och näringsliv i Skinnskattebergs kommun sedan drygt ett år, berättar att man idag försöker ha en bra kommunikation med avstämningsträffar och företagsbesök. Kommunen har tillsatt den tjänst som Therese har där hon delvis arbetar fokuserat med frågor kring företagsklimat och 2016 upprättades en näringslivsstrategi. Det verkar ha gett resultat då Skinnskatteberg i senaste listan över kommuners företagsklimat avancerat några placeringar till deras bästa placering på åtta år.

 

– Oavsett kommun med liknande struktur på det lokala näringslivet, det vill säga en dominerande arbetsgivare, riskerar man som kommun att drabbas av ett hårt och kanske förödande slag vid en företagsflytt eller nedläggning. Självfallet ser vi en risk i det uppenbart sköra och sårbara med att ha en så pass stor arbetsgivare i kommunen. Detta samtidigt som det är en stor fördel vid god samverkan då vi kan påverka och gemensamt kan genomföra påtryckningar regionalt och nationellt.

 

 Även om relationen inte varit den bästa ser båda parter positivt på framtiden. Kommunen har börjat vidta åtgärder för att förbättra företagsklimatet och Systemair har fortfarande mycket av kärnverksamheten kvar på bygden.

– Vi har inga planer på att flytta från Skinnskatteberg, säger Gerald.