2018-09-24

Sigmastocks- hjälper småspararen på vägen!

Under deras examensarbete vid Chalmers såddes första fröet till aktieverktyget Sigmastocks av grundarna Nanna Stranne och Mai Thai. Examensarbetet handlade om fonders höga avgifter och lösningar. – Under examensarbetet blev det tydligare för oss hur mycket privatpersoner betalar i avgifter. Oftast har man ingen koll på hur mycket det blir i slutändan, det ville vi ändra på. Det blir väldigt stor skillnad om du investerar själv kontra om du låter fonder göra jobbet.
Grundarna Nanna Stranne och Mai Thai.

Både Nanna och Mai har alltid varit tekniskt intresserade och blev goda vänner under universitetsstudierna vid Göteborg, där Sigmastocks huvudkontor ligger. Under hösten 2013 skrev de examensarbetet och redan den efterföljande våren testlanserades Sigmastocks tjänst. Ryktet i finansbranschen om den nya sortens alternativ till fonder började spridas, inte minst efter att de vunnit Chalmers entreprenörsskapstävling. Efter finansiering från diverse företagspartners tog aktiebolaget Sigmastocks sina första stapplande steg sommaren 2014.  

Det var även i dessa tider som courtagekriget mellan olika nätmäklare började ta fart på riktigt. Som de beskriver det blev en avgörande faktor för Sigmastocks produkt när nätmäklaren DeGiro lanserade investeringssparkonto i Sverige. Med sina ovanligt låga avgifter följde konkurrenterna Avanza och Nordnet efter i samma spår. Det nya läget hade skapat större möjligheter för småsparare och nybörjare att spara i mindre belopp utan att courtaget åt upp alltför mycket av kapitalet. 

 

Som en fond- fast ändå inte 

Aktieverktyget Sigmastocks erbjuder en plattform för att privatpersoner ska kunna göra självständiga investeringsbeslut. Utifrån olika parametrar som exempelvis risk, utvalda nyckeltal och etik skapas en portfölj anpassad för personens önskningar. En egen strategi skapas och kan göras genom standardinställningar eller ett individanpassat sparande. Parametrarna och dess utformning skapas av algoritmer som bolagets matematiker tagit fram. När portföljen ska uppdateras eller ändras för att passa önskemålen skickas mail ut och skickas även ut vid månadssparande i portföljen.

Eftersom det är privatpersonen som i slutändan trycker på köp- och säljknappen blir det annorlunda jämfört med en vanlig fond. Istället för förvaltningsavgift som traditionella fonder tar ut har Sigmastocks prenumerationer med tre olika nivåer som ger större valmöjligheter desto högre nivå som väljs. Hela tiden försöker de arbeta nära kunden för att optimera användarvänligheten så mycket som möjligt. Ända sedan starten har dialog med kunder genom telefonuppringningar gjorts för att testa nya lösningar. 

– Det har varit viktigt att ha in deras synpunkter för att kunna skapa en produkt som våra kunder är nöjda med och som verkligen används.

 

Responsen mestadels positiv 

Deras tro är att lösningar likt denna på sikt kommer slå ut fondernas tjänster. En del i denna utveckling menar de är att finansbranschen börjar bli mer och mer transparent. Mellanhänder kan kapas i större utsträckning och det blir enklare att själv äga aktier istället för genom fonder. Enkelt kan en egen blandfond skapas och inspiration kan hämtas från olika fonders innehav.   

– Det händer mycket i branschen just nu och det ska bli intressant att se hur denna marknad ser ut om fem år. Fonder som riktar in sig på de större marknaderna kommer få det svårare och fonder på de mindre marknaderna kommer nog klara sig bättre, spår Mai. 

Tron från allmänheten att produkter likt Sigmastocks kommer att ta över finansiell förvaltning har ökat ju längre tiden gått. 

– I början var det många som sa att det inte kommer att gå eftersom fonder har fungerat historiskt. Men i takt med att Sigmastocks utvecklats har fler förstått att detta är framtiden och att detta är bästa lösningen för den vanliga småspararen som inte vill lägga ner alltför mycket tid. Givetvis finns det en rädsla från många större fondbolag att dessa lösningar kommer ta över marknaden.

 

Framtiden ljus 

Fokus de närmsta åren är att vidareutveckla plattformens enkelhet i att hantera portföljen så det optimeras för användaren. Bolagsmässigt har de vuxit i raskt takt de senaste åren och förväntas fortsätta den resan de närmsta åren. Under 2016 växte bolaget med i snitt 20 procent varje månad och idag är omkring 10 personer anställda i bolaget.  Nyckeln till framgång har de märkt är att försöka ha en balans mellan arbete och privatliv. Eftersom Sigmastocks fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet kan det stundtals innebära arbetstider som går långt över en vanlig 40-timmarsvecka.  

 

» Visa artiklar i samma kategori