Så lyckas du med din omvärldsbevakning

Det händer massvis av saker i det yttre som påverkar hur din aktieportfölj utvecklas. Genom att ha koll på de viktigaste trenderna och faktorerna som sätter agendan räcker det långt. 

Denna artikel framgår ur Stock Magazine nummer 1 2020

Donald Trump skriver en tweet med ett illa formulerat hot mot Kina som kan leda till försämrade handelsförutsättningar. Börsen sjunker. Capitolium stormas och samme man postar en video där han berättar om att han på ett lugnt sätt kommer att lämna över makten till Joe Biden. Hållbara aktier får en skjuts uppåt när USA därmed tar ett steg närmare en återanslutning till Parisavtalet. Många är exemplen på när världens ledare har fått börsen att stiga eller sjunka. I många fall är börsens beteende i mångt och mycket irrationellt och att förutspå dess beteende är ett konststycke som få har lyckats med. Inte heller är det att föredra att försöka tajma marknaden i en långsiktig investeringsstrategi om man ska lyssna på experterna.

Genom att ta ett steg tillbaka och arbeta proaktivt i stället för reaktivt med ens innehav blir det mycket lättare att överse en väldiversifierad och genomtänkt portfölj. Ett sätt att göra detta är genom omvärldsbevakning.

MISSA INTE: Vem säljer aktien som du köper?

Vad innebär omvärldsbevakning?

Omvärldsbevakning innebär kort och gott de aktiviteter du gör för att hålla dig uppdaterad med vad som sker runt omkring dig. Omvärldsbevakning kan ske på många olika nivåer. Alltifrån vad som händer på din lokala ort, till vad som händer i Sverige, Europa och globalt. Fördelarna med att omvärldsspana är många. Genom att identifiera trender och rörelser i världen kommer du att få en större förståelse för vad som pågår i världen och därmed kunna göra klokare val på börsen. För att strukturera din omvärldsbevakning finns det sex vedertagna kategorier att utgå ifrån. Dessa är demografi, ekonomi, sociokulturella faktorer, natur och miljö, teknisk utveckling och politik.

I frågan om man bör eller inte bör ta in ett nytt bolag i ens portfölj är det fundamentalt att reflektera över hur väl det bolaget är i linje med de trender och rörelser som glimtar på dörren till hur framtiden kommer att se ut.

Faktorer att hålla koll på

De demografiska faktorerna är de som i stor mån kommer att påverka hur framtiden utvecklas. Här bör man fråga sig hur populationstillväxten ser ut nationellt och globalt där bolagen verkar, hur fördelningen mellan yngre och äldre ser ut och hur utbildningsnivån förändras. Till exempel kan vi som en följd av pandemiåret 2020 se att det mest troligt kommer att födas ett mindre antal barn de närmaste åren då det historiskt sett har varit effekten av kriser. Det kan i sin tur missgynna bolag med produkter för barn. Till exempel Essity, som äger Libero, eller Procter & Gamble, som äger Pampers. Andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till är hur inkomstnivåerna globalt förändras. I takt med att många människor lyfts ut fattigdom och medelklassen växer förändras konsumtionsbeteenden och köpkraften ökar. Här kan man kika mot tillväxtmarknader som Brasilien, Indien, Kina och Ryssland. Ytterligare en tydlig trend visar på att ensamhushållen blir allt fler vilket kommer att förändra hur behovet av hushållsprodukter ser ut. Två andra faktorer som i stor grad påverkar omvärlden och framtiden är natur och miljö samt teknisk utveckling. Vilka bolag är det som klarar av skiftet till en hållbar verksamhet? Vilka förblir relevanta bland kundgruppen som i dag är tonåringar och som prioriterar hållbarhet högre än tidigare generationer men som om tio år kommer ha en stor köpkraft?

Faktorerna att hålla reda på kan kännas många och oöverstigliga. Det behöver dock inte vara så svårt. Hitta ett par relevanta konton att följa på twitter, kolla eller lyssna på nyheterna och sedan är du på god väg att förbättra din omvärldsbevakning.

LÄS ÄVEN: ”Fler har fått ögon för börsen”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem