2018-09-24

Lär dig allt om shipping!

Vad har en personbil, surfplatta och Barbiedocka gemensamt? De har med stor sannolikhet fraktats med båt!
Maersk- en av de största bolagen inom shipping!

Faktum är att 90 procent av världshandeln sker till sjöss. Shippingsektorn sammankopplar produktion, människor och företag över hela jordklotet och branschen uppskattas vara värd 500 miljarder dollar enligt Bloomberg. På senare tid har det pågått en enorm konsolidering, det vill säga sammanslagningar av företag, och ett priskrig där de stora spelarna bjuder under varandra. Branschen kan tyckas svår och komplex eftersom många faktorer styr, men den är likväl intressant. Det här reportaget ger dig en inblick i vad du behöver veta för att investera i världens kanske mest globala näring.  

 

En konjunkturkänslig sektor 

Shipping eller sjötransport, är en cyklisk bransch som styrs av tillgång på skepp, efterfrågan på frakt och rådande fraktmönster. Branschen gynnas av en konjunkturuppgång och tvärtom. Den främsta drivkraften är följaktligen tillväxten runt om i världen – en växande världshandel leder till att aktiviteten på sjötransportmarknaden ökar.  

Det finns i huvudsak tre verksamhetsgrenar som är viktiga att hålla koll på: container som är den största delen, tank som inkluderar frakt av råolja, raffinerade oljeprodukter samt kemikalier och bulk som omfattar frakt av torrlast, bland annat malm, kol och spannmål.  

 

Faktorer som påverkar  

Shippingsektorn följer sällan de cykler som kretsar kring aktiemarknadens kvartalsredovisning vilket kan vara en utmaning för investerare. Men, om man sätter sig in i branschen och har koll på vad som påverkar marknaden behöver det inte vara lika svårt.  

För det första är det viktigt att veta vilka nischer olika bolag verkar inom eftersom en investering i en shippingaktie innebär en indirekt exponering mot de varor som fraktas. Till exempel fraktar det svensk-norska Wallenius Wilhelmsen Logistics i huvudsak bilar och tunga varor inom gruvindustri medan världens största rederi, Maersk, i stora drag lever på västvärldens konsumtion av billiga varor från Kina. Skulle priset för en viss typ av last ändras är sannolikheten stor att fraktraten, eller fraktkostnaden, också gör det vilket har en inverkan på rederiernas lönsamhet.  

Det är också viktigt att hålla koll på världsekonomin i stort. Förändringar i råvarupriser, priset på olja, bränslekostnader och länders importbehov är saker som påverkar sjötransportmarknaden. Till exempel står Maersk för en enorm konsumtion av bunkerolja med omkring 10 miljoner ton om året där små förändringar i pris kan få stor påverkan på resultatet. För att få bra koll på hur läget ser ut i shippingsektorn finns det flera siffror och index för rater och råvaror som uppdateras varje vecka.  

Något annat som är viktigt att hålla koll på är skeppsbyggandet. Det sker nuförtiden oftast i Sydkorea och Kina. Om många fartyg är beställda indikerar det en stark framtidstro från rederiernas sida. Å andra sidan tar det omkring två år för ett fartyg att färdigställas och på den tiden kan marknaden vända. Det är därför rederierna ofta tenderar att skapa överkapacitet. Ett typexempel är vad som hände efter tsunamin i Japan 2011. Då stoppade landet sin kärnkraftsproduktion och den japanska efterfrågan på LNG, flytande naturgas, steg markant och därför beställde rederierna ett stort antal LNG-fartyg. Lagom till leverans satte Japan åter igång sin kärnkraftsproduktion, efterfrågan på LNG minskade och marknadsbalansen rubbades.  

 

Konsolidering och uppköp

Shipping är en konkurrensutsatt industri och bolagen påverkar varandra mycket. De stora aktörerna bjuder ofta under varandra vilket pressar ned fraktraterna till under break-even nivåer enligt Wall Street Journal från oktober 2017. När Sydkoreas största fraktrederi, Hanjin Shipping Co, gick i konkurs år 2016 upplevde sektorn sin värsta kris hittills. Under en period var last för närmare 120 miljarder kronor fast ute till sjöss då många av Hanjins fartyg nekades tillträde till hamnar i USA då företaget inte kunde betala sina hamnavgifter.  

Sedan Hanjins konkurs har det pågått en enorm konsolidering i containermarknaden där uppköp, fusioner och allianser blivit vanligt för att koordinera last och uppnå synergier och kostnadseffektivitet. Anders Wennberg på Catella, beskriver situationen för EFN som att ”Top-20 spelarna har i princip blivit topp 10”. De största operatörerna har skapat de tre allianserna 2M, THE Alliance och Ocean Alliance. 

Nästan allting transporteras till sjöss, från olja till vanliga bruksvaror. Branschen är alltså ständigt närvarande. Men, den är tämligen konjunkturkänslig och förändras med världsekonomin. Det är många faktorer som styr och det är viktigt att man som investerare sätter sig in i ämnet och funderar över frågor som vilka råvaror man tror på, var importbehoven kommer finnas och hur framtidens konsumtionsmönster ser ut. 

» Visa artiklar i samma kategori