2018-06-15

Johannes Schildt, grundare KRY

Johannes Schildt skakar om vårdsystemet i grunden. Med appen KRY ska han förflytta makten till patienten och göra vården tillgänglig för alla. Resan har inte varit spikrak, men med driv, vilja och envishet går det mesta. – Det handlar om att fortsätta banka huvudet i väggen tills det förhoppningsvis går hål i väggen och inte i huvudet.
Jonnes Schildt, KRY.

De satt på den lokala brittiska puben, Johannes Schildt och tech-investeraren Fredrik Jung Abbou. De spånade idéer och Fredrik Jung Abbou hade tankar kring hur de skulle kunna förändra den primärvård han själv upplevt som knepig, med långa väntetider och krångliga besöksrutiner. Kanske kunde en app där patienterna möter läkaren via videosamtal vara lösningen?
– Vi sprang på idén och på den vägen är det. Vi började skissa på hur det skulle kunna se ut, träffade mycket folk för att höra vad de tyckte. De flesta sa att det inte skulle funka alls. Samtidigt som vissa var övertygade om att det skulle funka. Vi bestämde oss helt enkelt för att köra, säger Johannes Schildt.

De började bygga ett team där kärntruppen, förutom Johannes Schildt och Fredrik Jung Abbou, även bestod av Josefin Landgård och Joachim Hedenius. De byggde en första version av appen och i mars 2015 lanserades KRY.

– Vi undrade varför ingen gjort det här tidigare. Det ter ju sig självklart idag att man ska kunna träffa läkaren via mobilen. Vi har själva suttit i väntrummen och blivit hostade på. Nu sparar vi folk från att åka till akut- och vårdmottagningar.

Den främsta framgångsfaktorn tror han är patientperspektivet, att de alltid försöker vara lyhörda för hur användarna upplever tjänsten och sedan förbättra utifrån det. Samtidigt har resan inte varit spikrak. I början gick det trögt, ”ingen raket direkt”.

– Det är en berg- och dalbana. Vår utmaning är att vi bygger någonting helt nytt. Vi förändrar en bransch i grunden och i sådana skiften kommer det alltid finnas parter som inte är lika bekväma med den förändring vi driver.

Johannes Schildt menar att deras tjänst medför en maktförflyttning.

– Tidigare har det varit vården som bestämt när du som patient får komma i kontakt, de ger dig en tid. Hos oss är det tvärt om. Det är du som patient med ett vårdbehov som avgör när det passar att komma i kontakt med vården.

Han lyfter också tillgängligheten, där han tycker att KRY gör vården mer jämlik.

– Vi har byggt en produkt som är tillgänglig för alla, oberoende vem du är och var du bor. Väntetiderna är samma för alla. Det är också helt unikt inom vården idag, för det kan skilja sig väldigt mycket beroende på om du bor i Stockholm, Skåne eller Norrlands inland. Vi har öppet på kvällar och helger, fram till midnatt och vi har läkare som talar 23 olika språk.

Att öka tillgängligheten är också en av hans egna största motivatorer.

– Det driver mig att det finns människor där ute som inte har tillgång till en effektiv vård. Det är väldigt tillfredställande att bygga något som är bättre än hur vården fungerar nu, driva det skiftet.

Visst har det funnits motgångar, främst i form av ifrågasättande röster som motsätter sig den förändring KRY medför i vårdbranschen. Invändningar som hörs är frågetecken kring patientsäkerheten och att det via appen skulle vara lättare att få recept utskrivna.

 – Att vi är digitala gör att vi kan följa upp både läkare och patientbesök i realtid. Det blir en trygghet för alla parter. Våra läkare är dessutom mer restriktiva än genomsnittet för utskrivning av till exempel antibiotika.

Johannes Schildt har en bakgrund inom IT, med flertalet startups och tillväxtresor bakom sig. Däremot hade han ingen erfarenhet av sjukvården, förutom de gånger han själv varit patient.

– Jag tror att om man vill förändra en bransch är det viktigt att komma utifrån, det är lättare och bättre. Att vi kommit in i det, kanske lite blåögt och naivt, och trott att vi kunnat ändra saker och ting. Det tror jag vi har haft nytta av. Vi har inte varit färgade av hur det alltid varit.

De har en medicinsk ansvarig läkare med ett kvalitetsteam och seniora specialister i ryggen och självklart alla de över 200 legitimerade läkare som möter patienterna i appen.

– I början var det knepigare att rekrytera läkare i och med att vi var ny aktör. Samtidigt finns det många läkare som är intresserade av att förändra vården, så det har egentligen inte varit några större svårigheter.

Idag står läkarna på kö för att jobba hos KRY. Flexibiliteten i att kunna jobba på distans, med enbart en Internetuppkoppling och videokamera, lockar många. Likaså den nämnda viljan att förändra ett gammalt och många gånger trögrörligt system.

Just jakten på att förändra och förbättra är också en personlig drivkraft för Johannes Schildt och som gjort att just entreprenörskap blivit en röd tråd i hans yrkesliv.

– Jag tycker det är otroligt roligt att bygga saker, ta dem från idé till verklighet. Att bygga bolag, förbättra saker och ting. Det är väldigt tillfredställande.

Dagen efter studenten började han jobba på en startup. Visst började han plugga till civilekonom, men beskriver sig själv som en drop out utan utbildning.

– Jag tror att jag kanske fortfarande är på studieuppehåll, säger han och skrattar.

Då lockade entreprenörsvärlden mer.

– Jag är väldigt envis. Målinriktad. Det behöver man vara, ha ganska mycket jävlar anamma och inte vika sig i motgångar. Det handlar mycket om att fortsätta banka huvudet i väggen tills det förhoppningsvis går hål i väggen och inte i huvudet.

Jobbet tar mycket tid. Väldigt mycket.

– Jag jobbar på att bli bättre på det där med att koppla av och har inget bra tips än. Det är något jag skulle kunna bli bättre på. Samtidigt är det väldigt roligt att göra det jag gör. Det är svårt att inte tänka på det här, vilket gör att det ibland kan vara svårt att stänga av.

I nuläget finns ingen tydlig konkurrent till KRY, även om det börjar växa fram liknande aktörer runt om i Europa. I Sverige har vissa landsting börjat utveckla egna digitala lösningar. I somras tog KRY in 200 miljoner kronor i nytt kapital, främst för att finansiera Europasatsningen.

– Initialt tog vi finansieringen själva, sen har vi tagit in externt kapital under resans gång. Idag finns vi i Sverige, Norge och Spanien. Vi vill agera i hela Europa och att vi ska fortsätta leda utvecklingen på europeisk nivå. Vi vill fortsätta bygga något som verkligen fungerar bättre än hur vården fungerar nu och driva det skiftet.

» Visa artiklar i samma kategori