2016-09-30

Hon analyserar dina och 14 miljoner andra avslut per dag på börsen

Det är tidig morgon i Rockville, en stad som ligger nordväst om Washington i USA. Martina Rejsjö är chef för marknadsövervakningen på Nasdaq i USA och är på jobbet varje morgon klockan 07:30. När hon kommer till jobbet har några av hennes nio anställda redan varit där sedan klockan 04:00.
Foto: Shutterstock

Från Nasdaq i Stockholm till ”hjärtat av aktiemarknaden” i USA. Martina Rejsjö berättar om sitt jobb på andra sidan Atlanten.
– Jag ansvarar för realtidsövervakningen av handeln på Nasdaqs marknader i USA. Det innebär att jag och min personal ser till att handeln i aktier sker efter de lagar och regler som finns. Både med hänsyn till Nasdaqs egna regler och enligt den lagstiftning som finns, berättar Martina och tillägger att det innebär alltifrån att övervaka listade bolags kommunikation till ren handelsövervakning.

När Nasdaq år 2010 förvärvade SMARTS Group blev de världens ledande leverantör av övervaknings- och efterlevnadsteknik inom marknadsövervakning, tillsynsmyndighet och mäkleri. Med 20 års erfarenhet av marknadsövervakning är systemets (SMARTS) övervakningsteknik installerat i över 65 marknader globalt, på 40 marknadsplatser, 11 tillsynsmyndigheter och har 100 marknadsdeltagare. Även övervakningen i USA använder SMARTS for att analysera handeln. Systemet backas upp av ett team med finansiell och teknisk kompetens som har djup förståelse och insikt i marknadsövervakning, tillsyn och efterlevnad. Det är det här teamet som Martina leder och det innebär att dagligen hantera komplexa frågor som hänger samman med att upprätthålla marknadens integritet.
– Marknadsövervakningens primära syfte är att se till att den handel som sker fortgår enligt de lagar och regler som finns. För att säkerställa marknadens integritet övervakas eventuell marknadsmanipulation och insiderhandel, berättar Martina.
Martina Rejsjö, chef för marknadsövervakningen på Nasdaq i USA. Foto: Nasdaq

 

Ansvaret sträcker sig till att upprätthålla en integrerad övervakning av handeln och de noterade bolagen och även notering av aktier och andra finansiella instrument. Systemet SMARTS hjälper dem att övervaka alla instrument som handlas, och plockar upp de larm som de får. Dessa larm analyseras sedan av deras analytiker med lång erfarenhet av handel och aktiemarknad.

Det är tydligt att Martina vet vad hon talar om, hon har en lång erfarenhet av börsen. Innan hon bestämde sig för att flytta över Atlanten och tillträda tjänsten som chef för marknadsövervakningen på Nasdaq i USA så var hon ansvarig för handelsövervakningen på Nasdaq i Stockholm. Dessförinnan arbetade hon som portföljförvaltare. Hon har länge haft ett stort intresse för aktiemarknaden och därför är det ingen slump att hon nu befinner sig mitt i ”hjärtat” av aktiemarknaden.

”Ingen dag är den andra lik”
– Dagarna styrs av det som händer på marknaden, man kan säga att marknaden och handeln styr dagens utveckling. Att arbeta med marknadsövervakning innebär högt tempo, komplexitet och oförutsägbarhet. I mångt och mycket handlar det om att fatta avgörande och initierade beslut eller att hjälpa marknadens aktörer att tolka regler, beskriver Martina.

Hon pausar och fortsätter;
– Det är en marknad med många aktörer och där transaktionerna mäts i miljondels sekunder. Mycket av handeln är automatiserad och genomförs med hjälp av olika algoritmer. Dock finns det alltid en firma bakom handeln som är medlem på börsen. Det gör det möjligt för börsen att övervaka och veta vem som är ansvarig för den handeln som sker på börsen.Nasdaq Trafalgar Square
Foto: Nasdaq

 

”Behind the scenes”
När Martina berättar om hur marknadsövervakningen går till blir man lätt hänförd av all spänning och dramatik som jobbet innebär. Det är lite som att lyssna på högläsning ur en bättre deckare och spänt vänta på att något ska inträffa.
Hon beskriver det som:
– Att jobba här är utmanande och spännande. Utmaningen är att analysera en stor mängd data, det kan handla om cirka 14 miljoner avslut varje dag, och även med hjälp av ett system som producerar larm är det mycket data att analysera!

”Skumma affärer”
Martina berättar att de jobbar med en låg misstankegrad och anmäler hellre fler transaktioner än att missa potentiella marknadsmissbruk.
– Det brukar bli flera anmälningar i veckan, säger Martina.

Omvärlden och den tekniska utvecklingen innebär ökad övervakning och en noggrannare analys. Martina berättar hur det går till när en av Nasdaqs analytiker får en indikation på ett avvikande handelsmönster antingen via deras övervakningssystem SMARTS eller från en medlem som anser att de kan påvisa något avvikande avslut i marknaden.
– Varje indikation/larm analyseras av en analytiker. Genom SMARTS kan vi se alla transaktioner/ordrar som har skett i varje aktie ned till varje enskilt avslut i orderboken kan replikeras och spelas upp i efterhand för att underlätta analyserandet av data, berättar Martina.

För att inte missa marknadspåverkan som kan ske via sociala medier så berättar Martina att:
 – Vi använder även nyhetskällor och scannar sociala medier för att se vad som kan ha påverkat priset på en aktie. Om affärsmönstret verkar onormalt anmäler vi det till FINRA, en organisation som reglerar börsmarknaderna och börsmedlemmar i USA, som sedan driver ärendet vidare.

Efter att ha lyssnat på Martinas och hennes teams dagliga arbete känns det inte som att någon deckare i världen kommer kunna överträffa den spänning och övervakning som de lever i varje dag. Det går inte att låta blir att reflektera över hur börsen och marknaden skulle se ut om inte Martina och hennes team fanns. 

» Visa artiklar i samma kategori

Vi rekommenderar dessa artiklar för dig