2017-01-13

Direktkontakt med bolagen ger bäst avkastning

Att lyssna på och ha direktkontakt med börsföretagens ledning ger bäst avkastning. Det visar ekonomiedoktorn och civilekonomen Emelie Fröbergs färska avhandling ”Seeking Alpha—and finding it”.

Under åren är det många akademiska studier som har undersökt förmågan hos professionella investerare och även ifrågasatt om placerare får bättre avkastning om de väljer en aktivt förvaltad fond jämfört med en passiv. I den allra första studien, redan år 1933, visade Alfred Cowles att ett slumpmässigt urval av aktier gick bättre än de professionella investerarnas portföljer. Flera studier med samma resultat följde, däribland Burton Malkiels klassiker A Random Walk Down Wall Street, där han summerade forskningen med följande citat:

“A blindfolded monkey throwing darts at a newspaper’s financial pages could select a portfolio that would do just as well as one carefully selected by experts.”

Man kan förstås fråga sig om apor med ögonbindlar verkligen kan träffa en tidning om de kastar pil, men kärnan i citatet har bekräftats av den stora majoriteten som studerat aktiv fondförvaltning: få fonder slår marknadsindex. En färsk svensk studie av Harry Flam och Roine Vestman visar dock att även passivt förvaltade fonder underpresterar deras jämförelseindex, då ett marknadsindex saknar transaktionsavgifter. Undantagen var Avanzas och Nordnets gratis-fonder, där bankerna bär alla kostnaderna. Vidare har andra studier funnit att några fondförvaltare är skickliga och att fondförvaltare till viss del verkar få tillgång till värdefull information via sina sociala nätverk. Värdet av aktiv förvaltning är därför omdiskuterad bland forskare, dock pekar de flesta studier mot att fondsparare inte tjänar på att investera i aktivt förvaltade fonder.

MEN HUR KAN EN AKTIV fondförvaltare skapa värde och ge avkastning? Aktiva aktiefondförvaltare i Sverige spenderar en stor del av sin tid till att sålla information och enligt min forskning förlitar sig förvaltarna i huvudsak på tre källor: börsföretagen själva, externa rådgivare på säljsidan och interna analytiker på köpsidan*. I min avhandling ger jag utförliga beskrivningar av hur fondförvaltare sökte information via dessa källor baserat på direkta observationer och djupintervjuer. Min avhandling demonstrerar dessutom att desto oftare fondförvaltare var i kontakt med sälj- eller köpsidan desto sämre blev avkastningen. Däremot hade direktkontakt med företagsledningen en positiv inverkan på avkastningen.

Resultaten kan kopplas till tidigare studier som visat att både fondförvaltare och analytiker (på sälj- eller köpsidan) anser att företagsledningen är den viktigaste källan till information – vilket kan tolkas som att informationen förvanskas eller fördröjs när den först fångas av andra aktörer innan den går till fondförvaltaren (eftersom både sälj- och köpsidan hade negativa effekter på resultatet). Förutom att informationen kan förvrängas eller i annat fall, komma fram försent, så får investerare en möjlighet att lära känna bolaget på ett helt annat sätt vid direktkontakt med företagsledningen.

MEN HUR OFTA SKA FÖRVALTARNA hämta in information från ledningen för att få det bästa resultatet? Ungefär varannan vecka visar sig vara det allra bästa – mer sällan gav mycket sämre resultat, men även oftare gav sämre resultat, om än inte så mycket. Vidare visade avhandlingen att hur ofta fondförvaltare sökte information från ovannämnda källor påverkade deras förvaltade fonders resultat, oavsett (bland annat) storlek på förvaltat kapital, förvaltningsavgift, geografiskt fokus, erfarenhet hos förvaltaren och fondbolagets storlek.

Resultaten visade även att det fanns en positiv association mellan storleken på det förvaltade kapitalet och fondens resultat – dock kunde jag inte fastställa vad som var orsak och verkan. Det kan ha varit storleken på det förvaltade kapitalet som gav skalfördelar och därmed bättre resultat, men det bättre resultatet kan även i huvudsak ha varit en effekt av att förvaltaren fått kapitalet att växa och/eller attraherat mer kapital. I avhandlingen fann jag även andra associationer, såsom att fondavgiften (i %) var negativt associerad till fondens resultat. I detta fall var det mer rimligt att hävda kausalitet, alltså att orsaken till fondens sämre resultat var att den hade en högre avgift (eftersom fondens avgift, i procent, var konstant över perioden och oberoende fondavkastningen).

SLUTLIGEN DISKUTERAR jag även i min avhandling att fondförvaltare i hög utsträckning påverkas av sina fondorganisationer, som till exempel kan sätta gränser för fondförvaltares möjligheter att ta risk. Med detta sagt är min rekommendation till dig som medlem i Unga Aktiesparare att satsa på direktägande snarare än indirekt ägande via aktivt förvaltade fonder – då sparar du in på fondavgiften (i snitt är den 1,5 procent) och kan själv styra var du investerar dina pengar. Via UA-Akademin kan du lära dig hur du värderar aktier och via UA-events kan du komma i kontakt med företagsledningar och få möjlighet att lära känna bolaget och ledningen, vilket skapar utmärkta förutsättningar för att göra kloka investeringar!

 

*FÖRKLARING KÖP- OCH SÄLJSIDAN:
Säljsidan erbjuder tjänster såsom analys, rekommendationer, handel och att sätta upp möten med företagsledningar, medan köpsidan (fondbolagen) ”köper” sådana tjänster från säljsidan (säljsidan erhåller courtage när köpsidan handlar). Säljsidan är oftast en investmentbank bestående av analytiker, mäklare och traders. Köpsidan är oftast ett fondbolag, som ibland har egna analytiker som arbetar inom fondbolaget.

» Visa artiklar i samma kategori