2018-09-24

Den allmänna pensionen

I pensionsserien får du kunskaper om hur pension fungerar och hur du möjliggör för din pension att bli så bra som möjligt. Serien är uppdelad i tre delar som grundar sig i hur pensionen vanligtvis delas upp. Den första delen handlar om den allmäna pensionen.

De tre delarna brukar ställas upp som i en pyramid, den så kallade pensionspyramiden. I botten finns den allmänna pensionen, som du får genom att du jobbar, den beskrivs i seriens första del. I mitten av pyramiden ligger tjänstepensionen, den pension din arbetsgivare betalar, vilken är fokus i seriens andra del. På toppen av pyramiden finns din privata pension som består av det du själv sparar till pensionen och som vi tittar närmare på i seriens tredje och avslutande del. I detta nummer är fokus på botten av pyramiden, den allmänna pensionen. De övriga två delarna kommer du att kunna läsa om i de två nästkommande nummer. 

PENSION ÄR DEN lön vi får längre fram i livet, ganska långt fram för alla medlemmarna. Att den ligger så långt fram i tiden gör att man kan anamma olika tankesätt. Två av de är: ”Pensionen är så långt fram att jag inte behöver eller vill tänka på den nu” alternativt ”Pensionen är så långt fram att mina investerade pengar verkligen kan växa”. Här lyfter vi fram påstående nummer två. 

I DAGSLÄGET SER prognoserna för framtida pensioner inte alltför ljus ut. Vi behöver därför själva skapa oss trygghet och kontroll. Flertalet har en förhoppning om att kunna leva gott när de pensionerar sig och många gånger kräver det kapital. Riktlinjen är dock att du får ungefär 60 procent av din lön i pension, då är tjänstepensionen inkluderad. För många är summan det resulterar i inte tillräcklig för att möjliggöra extra njutning på ålderns höst. Det kan även vara osäkert att tro på en bra pension som går att leva på, bara för att det finns ett pensionssystem. Det är svårt att veta vad som händer framöver och en mer säker väg är att istället anamma det klassiska uttrycket hos trotsiga småbarn: ”Jag kan själv”. Att själv ha kontroll över sin pension och inte vara beroende av ett samhällsstyrt system skapar trygghet.

ETT SÄTT ATT ta kontroll är att frångå pyramid-tänket eftersom det är osäkert hur hållbart pensionssystemet kommer att vara i framtiden. Det ifrågasätts om det kommer finnas tillräckligt med pengar för att göra den allmänna pensionen till en fortsatt stadig grund. En annan riktning kan då vara nödvändig – att vi behöver bygga den stadiga grunden själva.

 

Staten ordnar

Den allmänna pensionen sköts av staten genom att 18,5 procent av din lön (upp till 7,5 prisbasbelopp, vilket år 2018 är 45 500 kr) årligen sätts av till det. Prisbasbelopp ska spegla prisförändringen i samhället och fastställs årligen med hänsyn till bland annat inflation. Det ligger till grund för olika beräkningar, som till exempel här i den allmänna pensionen. Dessa pengar är en del av den skatt som du betalar. Den allmänna pensionen består av två delar: inkomstpension (16 %) och premiepension (2,5 %). Över tid kan detta bli en ganska stor summa och frågan är då, hur kan du få dessa pengar att växa sig så stora som möjligt? Gällande inkomstpensionen kan du själv inte välja hur de ska investeras och det är därmed inte möjligt att påverka avkastningen. Värdet på inkomstpensionen följer landets ekonomiska tillväxttakt.

 

Premiepensionen (PPM) kan du däremot påverka genom att välja vilken eller vilka fonder pengarna ska placeras i. Det finns några utvalda fonder att välja mellan och det är därför inte möjligt att investera dessa pengar i specifika aktier. Har du inte gjort något val? Ingen panik! Om du inte gör något val hamnar din premiepension automatiskt i en placering som så charmigt brukar kallas för ”Soffliggarfonden”. Egentligen heter den AP7 Såfa och är ett ganska bra alternativ som historiskt har haft en relativt bra avkastning. Vill du se över ditt val? Gå då in på Pensionsmyndighetens hemsida, pensionsmyndigheten.se. På Fondkollen.se kan du också läsa mer om hur du gör för att byta fonder.

 

HUR KAN DU då få denna del av pensionen att bli så stor som möjligt när den väl ska tas ut? Första steget är att jobba. Detta eftersom pengarna som sätts av till den allmänna pensionen grundas på din inkomst. Steg två är att se över ditt fondval. Det viktigaste är att göra ett aktivt val. Se över alternativen och välj det som passar dig. Läs på om vad fonden eller fonderna investerar i, den historiska avkastningen och hur hög förvaltningsavgiften är. Efter din genomgång kanske du märker att AP7 Såfa (den automatiskt tilldelade fonden) är den du tycker känns bäst. Då kan du vara kvar i den – huvudsaken är att det är ett aktivt val och inte en placering på grund av att du inte har brytt dig. Det är en skön känsla att ha koll på sina pengar. 

 

JU TIDIGARE DU ser över din pension och ser till att göra bra val, desto mer kan dessa pengar växa. Det kommer vara värt att försöka placera ditt kapital så bra som möjligt. Enligt fondkollen.se gör endast 1 procent högre avkastning varje år att du kan få 700 kronor mer i månaden som pensionär. 4 procent högre i avkastning gör att du får hela 4500 kronor mer i månaden. Val av placeringar gör stor skillnad eftersom tidshorisonten är så lång. Du kan tydligt se skillnaden i bilden nedan. Dessutom pratar vi endast om premiepensionen här, alltså de 2,5 procenten av den statliga pensionen. Tiden är på vår sida, det är lika bra att sätta igång direkt!  

» Visa artiklar i samma kategori