X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Extrainsatt Årsmöte

Starttid: 
11 oktober, 2018 - 19:30
Sluttid: 
11 oktober, 2018 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborgsrummet
Välkomna på årsmöte med UA Göteborg Öst. Anmälan är obligatorisk och eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 dagar före årsmötet.

Dagordning extrainsatt årsmöte UA Göteborg Öst 2017-10-11.

 

1§Öppnande av mötet

2§Fastställande av röstlängd vid mötet.

3§ Val av ordförande vid mötet

4§ Val av sekreterare vid mötet

5§ Val av protokolljusterare vid mötet

6§ Val av rösträknare vid mötet

7§ Fastställande av dagordningen

8§ Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

9§ Styrelsens verksamhetsberättelse

10§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11§ Bestämmande av antal ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen

12§ Val av lokalavdelningsordförande

13§ Val av vice lokalavdelningsordförande

14§ Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen

15§ Antagande av lokalavdelningsstadgar

16§ Val av valberedning

17§Val av revisor

18§ Förslag från lokalavdelningsstyrelsen

19§ Motioner

20§ Övriga frågor

21§ Mötets avslutande

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: