Extrainsatt Årsmöte

Starttid:  19 juni, 2017 - 18:30
Sluttid:  19 juni, 2017 - 19:30
Typ av av aktivitet:  Årsmöte
Plats:  Vasagatan 15
Extrainsatt årsmöte för att behandla nya stadgar

Vi kallar härmed till årsmöte för behandla de nya stadgar som klubbades igenom på den senaste årskongressen. De nya stadgarna behandlar den ekonomiska förvaltningen inom lokalavdelningen. Alla medlemmar är välkomna att vara med och göra sin röst hörd eller bara ta del om information om de nya stadgarna.

Föreslagen dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Fråga om ändring av stadgar

§ 6 Fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet

§ 5 Bestämmande om föreningen ska välja revisor eller inte

§ 6 Val av revisor om sådan ska utses

§ 7 Motioner

§ 8 Övriga frågor

Föreslagna stadgar begärs ut hos ordförande Damir Vrabac (damirv@hotmail.com)

Varmt välkomna

Kontaktpersoner: 

Damir Vrabac

Damir Vrabac
Mobil: 

damirv@hotmail.com