X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Extra-insatt årsmöte

Starttid: 
19 februari, 2020 - 17:15
Sluttid: 
19 februari, 2020 - 18:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Södra Strandgatan 6
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Välkommen på ett extra insatt årsmöte. På ordinare årsmöte 2020 togs beslutet att styrelsen skall förstärskas med minst 2 nya aktiva. Sen dess har vi intervjuat och träffat många kompetenta personer som eventuellt kan styrka upp vår organisation med sina erfarenheter, driv och engagemang. Styrelsen har därför förslag på tre nya styrelsemedlemmar och dessa kommer presenteras och prövas på det extra insatta årsmötet.

Varmt välkommen till lokalavdelningen UA Borås extra insatta årsmöte.

Härmed är samtliga medlemmar inom UA Borås varmt välkomna till mötet. 

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet 

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

§ 4 Godkännande av dagordning 

§ 5 Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

§ 6 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen 

§ 7 Övriga frågor  

§ 8 Mötet avslutas

Kontaktpersoner: