X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Extra-insatt årsmöte

Starttid: 
24 februari, 2021 - 17:45
Sluttid: 
17 februari, 2021 - 18:45
Plats: 
digitalt
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Välkommen på extra-insatt årsmöte för UA Borås!

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
§ 4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 8 Bestämmande av antalet ledamöter

§ 9 Val av avdelningsordförande

§ 10 Val av styrelseledamöter

§ 11 Val av lekmannarevisor

§ 12 Avslutande av det mötet

Har ni några frågor ang. årsmötet? Maila boras@ungaaktiesparare.se

Välkomna! 

Kontaktpersoner: 

Olivia Karlsson

Olivia Karlsson
Mobil:  072246595
Telefon:  072246595

oliviaannakarlsson@gmail.com