X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Besök hos Beijer Ref

Starttid: 
24 september, 2019 - 17:30
Sluttid: 
24 september, 2019 - 19:45
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Stortorget 8 211 34 Malmö
Förväntade förkunskaper: 
Grundläggande kunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
Beijer Ref verksamhet är koncentrerad till kyla, luftkonditionering och värmepumpar. Vi får besöka Beijer Ref på plats för att få ny kunskap om verksamheten. Beijer Ref är ett av Skånes största företag med en fantastisk börsutveckling - upp 195% på två år och 42% i år. Vi tror på en fortsatt stark utveckling och väljer därför göra ett besök - följ med!

Beijer Ref strategi

Beijer Ref ska ha en verksamhet som är koncentrerad till kyla, luftkonditionering och värmepumpar.

Resurserna koncentreras främst till grossistverksamheten, men även till att satsa på egen tillverkning av avancerade miljövänliga kylsystem. Beijer Ref ska fortsätta växa genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv på befintliga och nya marknader i Europa och övriga världen.

- Koncernen ska prioritera långsiktighet och stabilitet i sina affärsrelationer.

- De primära intressegrupperna utgörs av aktieägare, kunder, medarbetare och leverantörer.

Vill du läsa mer? http://beijerref.com/sv/Foeretaget/Om-Beijer-Ref/Affaersid%C3%A9

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

20