X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Baguette & bubbel + Årsmöte

Starttid: 
28 januari, 2019 - 18:00
Sluttid: 
28 januari, 2019 - 19:45
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
ProCivitas gymnasium, Citadellsvägen 9, 211 18 Malmö
UA Malmö firar 1 år sedan nystart! Vi bjuder på baguette och bubbel i samband med vårt årsmöte.

 Den 28 januari kl 18 hålls årsmötet för UA Malmö och vi bjuder på baguette och bubbel!

Program för kvällen
- "Hur funkar UA?"
- Quiz med pris till vinnaren. 
- Årsmöte med dagordning enligt nedan:

Dagordning för årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Val av avdelningsordförande
 • Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
 • Val av suppleanter 
 • Val av valberedning 
 • Val av kongressombud
 • Förslag från avdelningsstyrelsen
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Nästa styrelsemöte

Motioner och förslag skickas senast 24/1 till malmo@ungaaktiesparare.se

Vill du engagera dig i UA Malmös styrelse? Kul! Mejla gärna och berätta lite om dig själv. 

ANGE OM DU VILL HA KYCKLINGBAGUETTE ELLER VEGANSK BAGUETTE VID ANMÄLAN!
Sista dag för baguette är 24/1. Ange även om du är allergisk mot något. 

Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. 

Bubbel som serveras är alkoholfritt. 

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: