X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte Unga Aktiesparare Norrköping

Starttid: 
12 februari, 2019 - 18:00
Sluttid: 
12 februari, 2019 - 19:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Campus Norrköping
Välkommen på Unga Aktiesparare Norrköpings årsmöte 2019!

Årsmötet har som uppgift att välja nya ledamöter, ordförande och vice ordförande inför 2019. Du som medlem i vår lokalavdelning har nu möjlighet att komma och påverka kommande verksamhetsår och ställa eventuella frågor.

Rösträtt vid årsmötet äger alla lokalavdelningens medlemmar. Styrelsens ledamöter äger inte rösträtt i frågor som berör det gångna årets förvaltning och frågan om ansvarsfrihet. Icke-medlemmar kan delta under årsmötet men har ingen rösträtt.  

Plats: Campus Norrköping, Bredgatan 33, 602 21 Norrköping
Datum: Tisdag 12 februari
Tid: kl 18:00-19:00

Föreslagen dagordning Årsmötet 2019:

 • val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
 • fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • revisorsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • bestämmande av antalet styrelseledamöter, dock minst tre och maximalt nio
 • val av lokalavdelningsordförande
 • val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen
 • fråga om egen ekonomisk förvaltning eller överlåtelse till förbundet
 • bestämmande av om föreningen ska välja revisor eller inte
 • val av revisor om sådan ska utses
 • val av valberedning
 • förslag från lokalavdelningsstyrelsen
 • motioner
 • övriga frågor
   

Det står varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan ordinarie årsmöte. Årsmötet kan besluta om fri nominering.

Vill du själv kandidera eller nominera någon till styrelsen 2019? Ansök senast 2019-02-06 med en personlig motivering till norrkoping@ungaaktiesparare.se där du kort beskriver dig själv och vad som lockar med att bli en del av UA Norrköpings styrelse. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-06 genom norrkoping@ungaaktiesparare.se. 
 

 


Information till dig som är intresserad av ett engagemang inom Unga Aktiesparare:

• Det som förväntas av dig som styrelseledamot i Unga Aktiesparare är en hög grad av professionalitet. Detta innebär bland annat att komma i tid till möten, förbereda dig väl och prioritera ditt uppdrag. Du har ett intresse för aktier, är driven och har ett stort engagemang i de uppdrag som du åtar dig.

• Du kommer som styrelsemedlem ges förtroende att vara en del av att utveckla och driva en organisation med drygt 140 aktiva.  Du ges stor frihet i lokalavdelningens arbete med att nå ut till fler unga genom event, föreläsningar och företagsbesök. Genom ditt engagemang kommer du ha möjlighet till att skaffa dig nya erfarenheter, knyta till dig viktiga kontakter och träffa likasinnade personer med ett stort intresse för aktier och sparande.

• En del av styrelsearbetet handlar också om att träffa andra lokalavdelningar. Det sker under våra centrala arrangemang där aktiva från hela landet samlas för att prata ihop sig och ha roligt. Tycker du om att skriva finns möjligheten att delta i arbetet med Unga Aktiesparares egen medlemstidning, Stock Magazine och trivs du riktigt bra i förbundet kanske du vill ta steget att bli ansvarig för en region eller arbeta som förtroendevald i förbundsstyrelsen. Möjligheterna är många!

• För att bli en del av vår styrelse krävs det att du är medlem. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete, föreläsande eller ideellt engagemang är meriterande, men absolut inget krav.
Unga Aktiesparare strävar efter en jämnare könsfördelning på både lokal och nationell nivå, därför ser vi gärna kvinnliga sökande till styrelsen. Men givetvis är alla välkomna att söka.

 

 

 

 

 

Anmäl mig

Integritetspolicyn finner ni här.

Kontaktpersoner: 

Linnéa Skymberg

Linnéa Skymberg
Mobil:  0736383769

linnea_skymberg@hotmail.com