X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte Unga Aktiesparare Lidingö

Starttid:  14 januari, 2018 - 13:00
Sluttid:  14 januari, 2018 - 13:30
Typ av av aktivitet:  Årsmöte
Plats:  Lobbyn på Scandic Anglais
Här får du som är medlem chans att berätta vad du tycker den lokala styrelsen ska arbete med. På årsmötet bestäms styrelsens utförande för kommande år.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet 

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ 8 Val av avdelningsordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande

§ 9 Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen och suppleanter

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Förslag från avdelningsstyrelsen 

§ 12 Val av kongressombud

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Nästa styrelsemöte

§ 15 Mötet avslutas

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: