Årsmöte Unga Aktiesparare Lidingö

Starttid:  14 januari, 2018 - 13:00
Sluttid:  14 januari, 2018 - 13:30
Typ av av aktivitet:  Årsmöte
Plats:  Lobbyn på Scandic Anglais
Här får du som är medlem chans att berätta vad du tycker den lokala styrelsen ska arbete med. På årsmötet bestäms styrelsens utförande för kommande år.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet 

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ 8 Val av avdelningsordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande

§ 9 Val av övriga ledamöter i avdelningsstyrelsen och suppleanter

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Förslag från avdelningsstyrelsen 

§ 12 Val av kongressombud

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Nästa styrelsemöte

§ 15 Mötet avslutas

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: