X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte för UA Malmö

Starttid: 
19 januari, 2021 - 19:00
Sluttid: 
19 januari, 2021 - 20:30
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Digitalt
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
UA Malmö bjuder in till digitalt årsmöte - startskottet för 2021!

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Revisorsberättelse
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Val av avdelningsordförande
 • Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen
 • Val av suppleanter 
 • Val av valberedning
 • Val av kongressombud
 • Fråga om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet
 • Förslag från avdelningsstyrelsen
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Nästa styrelsemöte
 • Mötet avslutas

 

Årsmötet kommer att hållas digitalt, länk skickas ut till anmälda en stund innan årsmötet börjar. Motioner skickas till malmo@ungaaktiesparare.se senast 2021-01-10. 

Det finns flera vakanta positioner i styrelsen, här hittar du mer om vad det innebär att vara engagerad och hur du söker till UA Malmös styrelse

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: