X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte Luleå

Starttid: 
11 februari, 2019 - 18:00
Sluttid: 
11 februari, 2019 - 19:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
A109 A-huset vid LTU
Välkommen till årsmöte för Unga Aktiesparare Luleå.

Årsmötet är lokalavdelningens högst beslutande organ och alla medlemmar i Unga Aktiesparare Luleå inbjuds härmed att delta och besluta om styrningen av föreningen under det kommande verksamhetsåret. 

Förslag på dagordning: 

§1 Mötets öppnande 

§2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet 

§3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

§4 Godkännande av dagordning 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 

§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

§8 Val av avdelningsordförande 

§9 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen 

§10 Förslag från avdelningsstyrelsen 

§11 Behandling av inkomna motioner 

§12 Övriga frågor 

§13 Nästa styrelsemöte

§14 Mötets avslutande

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 februari. 

 

Välkomna! 

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: