X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte

Starttid: 
12 februari, 2019 - 18:00
Sluttid: 
12 februari, 2019 - 19:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Bygghuset Borås
Välkommen till Unga Aktiesparare i Borås årsmöte!

Dagordning för mötet:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ 8 Val av avdelningsordförande

§ 9 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen och val av suppleanter

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Förslag från avdelningsstyrelsen

§ 12 Behandling av inkomna motioner

§ 13 Val av deltagare till årskongressen

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Nästa styrelsemöte

§ 16 Mötet avslutas

Välkomna!

Vänligen,
Styrelsen

Kontaktpersoner: 

Anna Brännhult

Anna Brännhult
Mobil:  0703105120

AnnaBrannhult@hotmail.com