X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte

Starttid: 
20 januari, 2019 - 10:00
Sluttid: 
20 januari, 2019 - 12:00
Typ av av aktivitet: 
Styrelsen i lokalavdelningen bjuder in till årsmöte. Kom gärna förbi och diskutera lokalavdelningens framtid!

Dagordning för mötet:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ 8 Val av avdelningsordförande

§ 9 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen och val av suppleanter

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Förslag från avdelningsstyrelsen

§ 12 Behandling av inkomna motioner

§ 13 Val av deltagare till årskongressen

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Nästa styrelsemöte

§ 16 Mötet avslutas

Välkomna!

Vänligen,
Styrelsen

Du vet väl att du måste vara inloggad för att inte hamna på eventets reservlista? Logga in först för att ha så stor chans som möjligt att få en plats på alla event. Är du inloggad kan du även anmäla dig till medlemslåsta event!

Är du inte medlem? Du kommer hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats, men våra medlemmar har förtur till alla event. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören några/någon dag innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: 

Carl Azelius

Carl Azelius
Mobil:  0760183875

azeliuscarl@gmail.com