X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte för 2023 - UA Malmö

Starttid: 
24 januari, 2023 - 19:00
Sluttid: 
24 januari, 2023 - 20:00
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Digitalt - Microsoft Teams
Förväntade förkunskaper: 
Inga förkunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.
UA Malmö bjuder in till digitalt årsmöte - Startskottet för 2023

Förslag till dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande,

§3 Val av sekreterare

§4 Val av protokolljusterare

§5 Val avrösträknare

§6 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

§7 Godkännande av dagordning

§8 Revisorsberättelse för 2022

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§12 Val av avdelningsordförande

§13 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§14 Val av valberedning 

§15 Val av kongressombud

§16 Lokalavdelning beslutar om att överlåta ekonomiska förvaltningen till förbundet

§17 Val av lekmannarevisor

§18 Förslag från avdelningsstyrelsen

§19 Behandling av inkomna motioner

§20 Övriga frågor

§21 Nästa styrelsemöte

§22 Avsluta möte

Årsmötet kommer att hållas digitalt. Länk skickas ut till anmälda en stund innan årsmötet börjar. Motioner skickas till malmo@ungaaktiesparare.se senast 2023-01-19.

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: