X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

[Anmälan STÄNGD] Extrainsatt årsmöte - Stockholm City

Starttid: 
23 september, 2020 - 17:30
Sluttid: 
23 september, 2020 - 18:30
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
Kommer att meddelas senare
Förväntade förkunskaper: 
Grundläggande kunskaper
Inga förkunskaper: Till dessa event förutsätter vi inga förkunskaper inom sparande, aktier eller investeringar. Vi förklarar begrepp och grundläggande samband.

Grundläggande förkunskaper: Till dessa event är diskussionerna baserade på att du känner till grundläggande begrepp och tidigare köpt en aktie.

Djupgående kunskaper: På dessa event kommer diskussionerna vara på en högre kunskapsnivå och de flesta begrepp kommer inte att förklaras om du inte frågar om det. På dessa event förutsätter vi även att du är bekväm med grundläggande aktieanalys och grundläggande ekonomiska samband.

Extrainsatt årsmöte i lokalavdelning Stockholm City.

Förslag till dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen

§ 6 Övriga frågor

§ 7 Mötet avslutas

Information om plats meddelas senare.

Efter mötet hålls ordinarie styrelsemöte. 

OBS! Stanna hemma om du känner dig sjuk. Endast anmälda medlemmar kommer att kunna delta i det extra insatta årsmötet då vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. 

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: 
5